Lag mot åldersdiskriminering i vården snart här

Audio/Web radio

Om några månader införs förbud mot diskriminering i vården på grund av ålder. Men hur det ska efterlevas ute i landstingen är oklart.

– Det tror jag blir väldigt svårt. Framförallt åldersdiskriminering på en generell nivå till exempel. Hur mycket satsar vi på geriatriska vårdplatser kontra barn- och ungdomssjukvård? Hur mycket satsar vi på psykiatrin jämfört med kardiologin, säger Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande.

 

Hon ser problem med att se till att lagen följs ute i vården.

80-åriga Barbro Ragfeldt är en av de patienter som känner att hon blivit diskriminerad. Det började med en misslyckad tandbehandling. Men när hon klagade fick hon höra att det var inte tänderna som var problemet.

– Det har jag hört många gånger, att det är allt annat än tänderna. Min ålder och mitt kön. Det har jag fått höra.

Hur har de här problemen påverkat dig?

– Jag har inte kunnat sova, jag har haft otroligt ont, vidriga smärtor. Särskilt när jag skulle sova, jag måste sitta upp och sova, säger Barbro Ragfeldt.

Diskrimineringsombudsmannen har fått in ett tiotal anmälningar om åldersdiskriminering i vården sedan 2011, men efter årsskiftet väntas ärendena bli fler.

Den första januari nästa år blir det förbjudet enligt lag att vägra någon vård på grund av åldersskäl. Ålder får inte heller vara avgörande vid prioriteringar i vården.

 

Men lagen välkomnas inte av alla.

– Jag vet inte om det behövs en lag, jag tror det är viktigare att man har diskussionen utifrån etiska principer i vården. Det är viktigt att man inom vården får tid och möjlighet att diskutera sådana här saker. Hellre en god diskussion än en lag, säger Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande.

Trots den nya lagändringen får landstingen behålla vissa åldersgränser som är till för att skydda patienter. Till exempel ska barn fortfarande kunna få kostnadsfri tandvård trots att inte vuxna får det. Däremot är det bara vuxna som får bli blodgivare. Att ge äldre gratis influensavaccination ska också vara tillåtet.

Men att enbart utifrån ålder neka någon som behöver vård är oförenligt med de etiska principerna, skriver regeringen i sin remiss till lagrådet. Barbro Ragfeldt har en helt annan erfarenhet.

– Jag har ju känt att jag har varit till besvär, att jag har överdrivit vad jag har känt, säger hon.

Efter sin långa resa genom tandvården önskar Barbro Ragfeldt sig lite mer förståelse från vårdens representanter.

– Att få träffa en fördomsfri tandläkare som inte såg till ålder och kön, utan exakt det problem jag anser mig ha.

Källa: SR