Lång väntan på tandbesked i Region Skåne

Webb tv

Väntetiderna för dom patienter som behöver få hjälp med ekonomin för att klara tandoperationer har ökat markant det senaste året. En följd av bristande tillgång på tandläkare inom Region Skåne.

Se inslaget på SVT Play/Syd Nytt ›› och Tandkön skall bort ››

2 000 patienter slipper köa i väntan på ekonomisk hjälp från Region Skåne till sina tandoperationer.

– Den långa väntetiden har varit oacceptabel, säger Anders Åkesson (MP), regionråd.

Alla patienter som får tandvård bekostad av regionen måste genomgå en förhandsbedömning hos en erfaren tandläkare. Kön till denna förhandsbedömning har fördubblats under det senaste året. Patienterna har i genomsnitt fått vänta fyra månader på en tid för bedömning.
För patienten Lars-Erik Lindberg innebär väntetiden att han riskerar att tappa alla sina tänder.
– Efter en månad ringde jag och frågade när får jag besked. Ja, du är långt bak i kön svarade de då, det här kan ta fyra månader, berättar han.

Regionrådet Anders Åkesson (MP) medger att patienterna får vänta för länge på bedömning.
– Det är oacceptabelt. Därför ska vi nu snabbt beta av kön genom att samtliga 2 000 som väntar slipper förhandsbedömningen.
Denna amnesti för köande tandvårdspatienter väntas hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut om den 23 maj.
Lars-Erik Lindberg hoppas nu på besked innan han har tappat alla tänderna i munnen.

– Det är hemskt att prata med en annan människa och så är det stora glipor i käken på en. Det är fruktansvärt, säger han.

Källa: SVT