Laserterapi – en framgångsrik metod att behandla mukosit

Laser

Laser24: När vi tandläkare talar om mukosit, tänker vi huvudsakligen på den som kan uppstå kring tandimplantat. Den här artikeln ska dock inte fokusera på denna form av mukosit, utan på en som är mera bekant för sjukhustandläkare. Och här rör det sig om en mycket allvarligare form av mukosit och en form där traditionella behandlingar har måttlig effekt.

 

Socialstyrelsen [1] skriver på sin hemsida:

Vid tillståndet mukosit vid ett tandimplantat leder åtgärden professionella rengöringar (mekanisk infektionsbehandling och polering) i kombination med instruktioner i munhygien till minskade inflammationer i mjukvävnaden kring tandimplantatet. Åtgärden bedöms generera en måttlig kostnad per vunnen effekt. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

 

Tillståndet beskrivs som följer [2]:

Oral mukosit är en besvärlig inflammation i munslemhinnan Det mest kännetecknande för oral mukosit är smärta och sår i munhålan. Smärtan kan vara så svår att det blir svårt att äta, dricka och tala. Hos patienter med cancer kan behandling med cellgifter och strålning leda till skador på cellerna i mun och svalg som ger oral mukosit.

Hos patienter som genomgår cancerbehandling kan skador på slemhinnan i munnen börja redan tidigt i behandlingen. De första förändringarna vid oral mukosit börjar under munnens slemhinna och märks inte alltid. Normalt lägger man inte märke till symtom förrän fem till åtta dagar efter påbörjad cancerbehandling.

Vid cellgifts- och strålbehandling är risken att drabbas av oral mukosit hög och problemen förvärras ofta vid upprepad behandling. De första symtomen dyker ofta upp i början av behandlingen, och läkningen sker inte förrän behandlingen är avslutad. Därför kan symtomen av oral mukosit vid cyklisk strålbehandling fortsätta under lång tid. Nästan hälften av de personer som behandlas med cellgift och nästan alla som får strålbehandling mot cancer i huvud och hals får oral mukosit. Dessutom drabbas många som genomgår benmärgs-transplantation av oral mukosit.

Behandling av oral mukosit med terapilaser är inte ny. Pionjärerna finns i Frankrike och observationer publicerades under första hälften av 90-talet [3-6]. En fas-3-studie publicerades 1999 [7]. Sedan dess har elva kliniska studier publicerats [8-18]. Samtliga har visat att laserbehandling har en mycket god effekt. Intressant nog visar flera studier att den bästa effekten erhålls om behandlingen startas samtidigt med strål/kemobehandlingen. Mukositen debuterar kliniskt först efter 7-8 dagar och om man först då börjar med laserbehandlingen är effekten inte lika bra som om man börjar tidigare. En systematisk litteraturanalys publicerades 2011 [19]. 2013 publicerade Mucositis Study Group of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) [20] en rekommendation av laserterapi är lämplig att använda i samband med visa former av strålnings/kemoterapi. Författarna skriver:

A new recommendation was made for low-level laser (wavelength at 650 nm, power of 40 mW, and each square centimeter treated with the required time to a tissue energy dose of 2 J/cm2 (2 s/point)) for the prevention of oral mucositis in adult patients receiving hematopoietic stem cell transplantation conditioned with high-dose chemotherapy, with or without total body irradiation. A new suggestion was made for low-level laser (wavelength around 632.8 nm) for the prevention of oral mucositis in patients undergoing radiotherapy, without concomitant chemotherapy, for head and neck cancer. No guideline was possible in other populations and for other light sources due to insufficient evidence.

Mukosit är ett mycket smärtsamt tillstånd och i en del fall är besvären av sådan art att strålterapin inte kan fullföljas optimalt. Om laserterapi användes skulle både lidande undvikas och behandlingsscheman kunna följas. Dessutom finns här en stor besparingspotential, om man ska se krasst ekonomiskt på saken. En studie [21] påvisade 30 % minskning av kostnaden genom mindre behov av smärtstillande, omsorg och tid på sjukhuset.

Bilderna nedan visar tillståndet för en patient som drabbats av mukosit under strålbehandling. I detta fall sattes laserbehandling in först när mukositen debuterat, men ändå kunde laserbehandlingen reducera sår och värk väsentligt, även under pågående strålbehandling.

Muskit1 Muskit2

Foto: Alyne Simoes, Brasilien

 

Tillbaka så till mukositen kring tandimplantat. Kan laserterapi vara till nytta även här? Vetenskapliga studier saknas i stort sett, men det är ändå uppenbart att laserterapi har en stor potential att dämpa inflammation, läka sår och reducera smärta.

Det är uppenbart att tandläkare kan tillföra vården mycket och även utöka sina indikationsområden. Munnen är en del av kroppen, hävdar professionen ofta. Men är det bara munnen som tandläkare ska syssla med? Det finns ett stort behov av inter-disciplinärt samarbete.

Lasertandl

Lasertandläkare

(från: The New Laser Therapy Handbook)

Text: Tandl Jan Turnér

Referenser

 1. www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/sokiriktlinjerna/mukositvidtandimplantat
 2. http://www.caphosol.se/sv/vad-ar-oral-mukosit/
 3. Pourreau-Schnedier N et al. Soft-Laser Therapy for Iatrogenic Mucositis in Cancer Patients Receiving High-Dose Fluorouacil: A preliminary report. J Nat Cancer Inst. 1992; 84 (5): 358-359.
 4. Ciais G et al. La laserthérapie dans la prévention et la traitement des mucities liées à la chimothérapie anticancéreuse. Bull Cancer. 1992; 79: 183-187.
 5. Cowen D et al. Low energy helium neon laser in the prevention of oral mucositis in patients undergoing bone marrow transplant: results of a double blind randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1997; 38 (4): 697-707.
 6. Barasch A et al. Helium-neon laser effects on conditioning-induced oral mucositis in bone marrow transplantation patients. Cancer. 1995; 76 (12): 2550-2556.
 7. Bensadoun R-J, Franqiun J C, Ciais C et al. Low energy He/Ne laser in the prevention of radiation-induced mucositis: A multicenter phase III randomized study in patients with head and neck cancer. Support Care Cancer. 1999; 7 (4): 244-252.
 8. Migliorati C, Massumoto C, Eduardo C P et al. Low-energy laser therapy in oral mucositis. J Oral Laser Applications. 2001; 1 (2): 97-101.
 9. Abramoff M M, Lopes N N, Lopes L A, Dib L L, Guilherme A, Caran E M, Barreto A D, Lee M L, Petrilli A S. Low-level laser therapy in the prevention and treatment of chemotherapy-induced oral mucositis in young patients. Photomed Laser Surg. 2008; 26 (4): 393-400.
 10. Arun Maiya A, Sagar M S, Fernandes D. Effect of low level helium-neon (He-Ne) laser therapy in the prevention & treatment of radiation induced mucositis in head & neck cancer patients. Indian J Med Res. 2006; 124 (4): 399-402.
 11. Genot M T, Klastersky J. Low-level laser for prevention and therapy of oral mucositis induced by chemotherapy or radiotherapy. Curr Opin Oncol. 2005; 17 (3): 236-240.
 12. Schubert M M, Eduardo F P, Guthrie K A, Franquin J C, Bensadoun R J, Migliorati C A et al. A phase III randomized double-blind placebo-controlled clinical trial to determine the efficacy of low level laser therapy for the prevention of oral mucositis in patients undergoing hematopoietic cell transplantation. Support Care Cancer. 2007; 15 (10): 1145-1154.
 13. Arora H, Pai K M, Maiya A, Vidyasagar M S, Rajeev A. Efficacy of He-Ne Laser in the prevention and treatment of radiotherapy-induced oral mucositis in oral cancer patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 105 (2): 180-186.
 14. Nes A G, Posso M B. Patients with moderate chemotherapy-induced mucositis: pain therapy using low intensity lasers. Int Nurs Rev. 2005; 52 (1): 68-72.
 15. Jaguar G C, Prado J D, Nishimoto I N, Pinheiro M C, de Castro D O Jr, da Cruz Perez D E, Alves F A. Low-energy laser therapy for prevention of oral mucositis in hematopoietic stem cell transplantation. Oral Dis. 2007; 13 (6): 538-543.
 16. Kuhn A, Porto F A, Miragliaz P, Brunetto A L. Low-level infrared laser therapy in chemotherapy-induced oral mucositis: a randomized placebo-controlled trial in children. J Pediatr Hematol Oncol. 2009; 31 (1): 33-37.
 17. Arbabi-Kalati F, Arbabi-Kalati F, Moridi T. Evaluation of the effect of low level laser on prevention of chemotherapy-induced mucositis. Acta Med Iran. 2013; 51 (3): 157-162.
 18. Gautam A P, Fernandes DJ , Vidyasagar M S, Maiya A G, Nigudgi S. Effect of low-level laser therapy on patient reported measures of oral mucositis and quality of life in head and neck cancer patients receiving chemoradiotherapy-a randomized controlled trial. Support Care Cancer. 2012 [Epub ahead of print]
 19. Bjordal J M, Bensadoun R J, Lopes–Martins R A, Tunér J, Pinheiro A, Ljunggren A E. A systematic review of low level laser therapy (LLLT) in cancer therapy-induced oral mucositis. Support Care Cancer. 2011; 19 (8): 1069-1077.
 20. Migliorati C, Hewson I, Lalla R V, Antunes H S, Estilo C L, Hodgson B, Lopes N N F, Schubert M M, Bowen J, Elad S. Mucositis Study Group of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO). Systematic review of laser and other light therapy for the management of oral mucositis in cancer patients. Support Care Cancer. 2013; 21 (1): 333-341.
 21. Bezinelli L M, de Paula Eduardo F, da Graca Lopes R M, Biazevic M G, de Paula Eduardo C, Correa L, Hamerschlak N, Michel-Crosato E. Cost-effectiveness of the introduction of specialized oral care with laser therapy in hematopoietic stem cell transplantation. Hematol Oncol. 2013 [Epub ahead of print]