Många utnyttjar inte tandvårdsrabatt

Audio/Web radio

Svenska folket utnyttjar inte de subventioner som finns för tandläkarbesök så mycket som man väntat sig på förhand. I fjol förblev drygt en fjärdedel av pengarna som lagts undan för tandvårdsstöd outnyttjade. Lågkonjunktur, okunskap och krångliga regler är några förklaringar.

Lyssna på inslaget: Alla vuxna har rätt till subventionerad tandvård ››

I fjol kostade svenskarnas tandläkarbesök omkring 14 miljarder kronor. Drygt en tredjedel av kostnaderna eller cirka fem miljarder kronor stod staten för i form av tandvårdsstöd.

Myndigheterna hade väntat sig att få betala ut betydligt mer pengar, 6,7 miljarder kronor fanns i budgeten. Drygt en fjärdedel av anslagen till subventionerna blev alltså kvar i statens kassakista utan att betalas ut.

En anledning kan vara lågkonjunkturen som gjort att tandvårdskonsumtionen i Sverige stagnerat, menar Försäkringskassan. Men Pia Wahlstedt, som är klinikchef för en av Folktandvårdens mottagningar i Stockholm, tror att folks okunskap om subventionerna är en bättre förklaring.

– En del ligger nog i att alla människor inte vet om att det allmänna tandvårdsbidraget finns för alla och betalas ut en gång om året, säger Wahlstedt.

Tandvårdsstödet ändrades i juli 2008. Numera har alla vuxna rätt till subventionerad tandvård i Sverige. Dels finns ett årligt bidrag på mellan 150 och 300 kronor och dessutom en kraftig rabatt på viss tandvård som kostar mer än 3 000 kronor.

Kenth Nilsson som är ordförande för organisationen Tjänstetandläkarna tycker att denna nivå är för hög. De pengar som blivit över från tandvårdsstödet borde användas till att göra subventionerna ännu mer frikostiga, menar Nilsson.

– Det är väldigt kostsamt för patienten att komma upp över karensbeloppet på 3 000 kronor och därför avstår man från tandvård i högre utsträckning än vad som beräknats. Man hade tänkt sig att framför allt ungdomar skulle komma till tandvården i högre utsträckning och så har det inte blivit, säger Kenth Nilsson.