”Materialbibeln” i ny utgåva

Dental media/artiklar

LITTERATUR: Handboken DE VITA MATERIALEN I PRAKTIKEN har nu utkommit i ny upplaga. Boken som av många kallas för ”materialbibeln” innehåller kliniska handledningar och tips, kompletterade med materialvetenskapligt bakgrundsmaterial.

Efter fem års omarbetningar och uppdateringar har denna handbok/uppslagsbok för kliniken utkommit i en ny upplaga. Den första versionen publicerades som ett kompendium för ca 20 år sedan och har nu efter 8 versioner växt till en handbok på 463 sidor med överskådlig fakta och illustrativa bilder. Allt skrivet på svenska.

Omslag 1 sida

Boken behandlar de moderna tandfyllnings- och fastsättningsmaterialen samt de keramiska restaureringsmaterialen (inklusive metallkeramiska konstruktionsmaterial). Förutom det rent teknologiska behandlas också biologiska aspekter, inklusive sådana motiverade av aktuell debatt rörande läckage från tandfyllningsmaterial.  Kliniska tips och handledningar utgör väsentliga delar av boken. Boken används av lärare på tandvårdshögskolor i Sverige, Norge och Danmark.

 

Författaren Lars Ehrnford, Leg tandläkare, Docent Odontologisk materialvetenskap, har under 40 år forskat och undervisat inom ämnesområdet dental materialvetenskap vid Tandvårdshögskolan i Malmö. Han har parallellt varit verksam som privatpraktiserande tandläkare och hållit fortbildningskurser i materialvetenskap.

 

”Det finns inget så praktiskt som en god teori. Handboken är framställd i denna anda. Den är med andra ord ett försök att fokusera på den praktiskt intressanta teorin inom materialvetenskapen och att knyta ihop denna med den kliniska verkligheten. Med den vetenskapliga basen blir det både lättare och roligare att göra rätt,” skriver författaren Lars Ehrnford i sitt förord.

 

Boken DE VITA MATERIALEN I PRAKTIKEN 2014-2015  kan beställas direkt från författaren lars.ehrnford@mailbox.tele2.se  eller via bokhandeln (ISBN. 9789176092996).