Din nyhets- och kunskapsportal inom odontologi.

Din nyhets- och kunskaps-
portal inom odontologi

Ny föreskrift om tandsköterskeutbildning

Tandsköterska

MYNDIGHET: Alla yrkeshögskoleutbildningar till tandsköterska kommer från ansökningsomgång 2015 att omfattas av nationellt likvärdigt innehåll.

Det är Svenska Tandsköterskeförbundet som tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Tandläkarförbund, Privattandläkarna och Sveriges Tandhygienistförening som har arbetat fram innehållet i föreskrifterna.

Föreskrifterna anger vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som de studerande vid en utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan ska ha uppnått efter avslutad utbildning, vilka kurser som ska ingå i utbildningen samt vilka mål som gäller för dessa kurser.

Kursplanerna inom yrkeshögskolan ska även fortsättningsvis följa förordningen. Det innebär att varje kursplan, förutom det som har föreskrivits nationellt, ska ange: kursens huvudsakliga innehåll, om kursen helt eller delvis ges på engelska och de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll som ska tillämpas.

Dessutom ska kursplanerna följa det som står i MYHFS 2009:1, vilket innebär att:
Kursplanerna för utbildningen ska utarbetas av utbildningsanordnaren tillsammans med den ledningsgrupp som utbildningsanordnaren tillsatt för utbildningen, att kursplanerna ska fastställas av ledningsgruppen och att de ska vara fastställda senast det datum utbildningen påbörjas.

Föreskriften om ny tandsköterskeutbildning träder i kraft 29 december.

 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan