Nytt tandvårdsstöd ska hjälpa långtidssjuka

Audio/Web radio

Efter årsskiftet inrättades nya tandvårdsbidrag för bland annat personer med långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar. Syftet med de nya bidragen är bland annat att ge bättre munhygien samt ett bättre skydd för patienterna mot dyra tandläkarräkningar.

Lyssna på inslaget i webbradio: ”Stödet är ett steg i rätt riktning”

Det nya tandvårdsstödet består av två delar. Den första delen är det Särskilda tandvårdsbidraget (STB) som ligger på 600 kronor i halvåret och riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller som på grund av sjukdom riskerar att få sämre munhygien. Den andra delen riktar sig mot personer med långvariga sjukdomar, till exempel MS, och det stödet ligger på 1200 kronor i halvåret. Till båda bidragen behövs ett läkarintyg.

– Stödet som helhet är ju ett steg i rätt riktning, staten tillför ju mera pengar till de här patientgrupperna och för många är det väldigt positivt, säger Hans Östholm som jobbar som tandvårdschef på Folktandvården i Värmland.

Omkring 300 000 personer kan få rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB). Bidraget ska användas till förebyggande tandvård dvs vanliga tandläkarundersökningar och lagningar men det gäller inte tandkronor eller proteser.

– Det som kommer att bli en utmaning för tandläkarna är att hålla koll på det samlade tandvårdsstödet, säger Hans Östholm.

 

Källa: SR, Nyheter P4 Värmland

 

Några sjukdomstillstånd som omfattas av tandvårdsbidraget

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) riktar sig till bland annat:

 • Munntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling
 • Munntorrhet pga av strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregion
 • Sjögrens syndrom
 • KOL-patient som har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Svårinställd diabetes

Andra delen av stödet omfattar bland annat:

 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros

  Källa: Folktandvården