Obligatorisk tandborstning redan för 100 år sedan

Dental media/artiklar

DENTAL24: Redan 1914 genomfördes försök med obligatorisk tandborstning i Malmö folkskolor. De yngsta skolbarnen fick dagligen under lärarinnans ledning lära sig borsta tänderna.

Tandvårdspolitikerna hade i olika skrifter försökt upplysa om nödvändigheten av regelbunden munvård men försöken hade inte fallit särskilt väl ut.

Istället började man på prov låta barnen lära sig att borsta sina tänder ordentligt under skoltid och på så sätt vänja sig vid daglig munvård.

Munhygien 

Dessa upplysta tankar finns att läsa i Tidskrift för Munhygien 1914 utgiven av Svenska Nationalförbundet för munhygienens främjande /(se bilaga) som Dental24 fått ta del av via tandläkare Jenö Kisch, Malmö.

 

Tandborstning i särskilt inredda rum i skolan

I försöken på Malmö Mellersta förstadsskola inreddes ett särskilt rum för tandborstning i skolans källarvåning. Miljön och projektet beskrivs bl a på följande sätt:

”Kring rummets väggar är på lämplig höjd uppsatt en rymlig plåtränna med avlopp.’’

”Ovanför rännan sitter en rad väggfasta väl ventilerade skåp med plats för 40 tandborstar i varje.”

”Vid borstningen som sker utan tandpulver, ses det väl till att alla ytor bliva borstade.”

”En borste är avsedd att räcka en termin. Vid feriernas inträde få barnen taga med sig hem var sin borste.”

 

99,4% av barnen hade karies

 I en studie som genomförts ett par år tidigare visade det sig att av samtliga barn i Mellersta förskolan hade 99,4% av barnen karierade tänder och ”endast i några enstaka fall av skolans över 1500 barn kunde förmärkas tecken till någon tandvård”.

 

Genombrott för tandborstning i Sverige först på 1960-talet

”Upplysning och inlärning av nya vanor tar tid! I Sverige dröjde det in på 1960-talet innan den dagliga tandborstningen slog igenom hos alla grupper i svenska folket. Och än idag behöver vi ständigt påminna och om vikten av munhygien och lära ut rätt borstteknik. Dessutom kommer nya grupper till landet som inte är uppväxta med denna vana”, avslutar tandläkare Jenö Kisch.

 

Källa: Tidskrift för Munhygien, organ för Svenska Nationalförbundet för munhygienens främjande, Årg 2. Redaktör: Sigrid de Verdier 1914.

Tidskrift för munhygien >>

Tips tack: Regina. Adalberth på TePe