Ökat ansvar syns inte i lönekuvertet – tandsköterskorna halkar efter tandläkarna

Webb tv

Utvecklingen har pågått under flera år inom tandvården, där tandsköterskor har fått ett rejält utökat ansvar och numera utför många tandläkaruppgifter.

 

Östnytt har tidigare berättat om hur sjuksköterskorna genom en ny utbildning skulle kunna ta över flera av läkarnas arbetsuppgifter – och försöka få en lönekompensation för.

 

Ökat lönegap

De senaste tio åren har lönerna för landets tandsköterskor ökat från 16 000 till 22 200 kronor – 39 procent.
Men tandläkarnas löner har ökat mer – med 42 procent – från 29 700 till 42 200 kronor. Löneskillnaderna har alltså blivit större.

Tandsköterskorna kan numera både röntga, ge bedövningsinjektioner, göra fyllningar, ta bort tandsten, putsa och göra provisoriska kronor. Alltså traditionella tandläkaruppgifter.
– Vi är lite frustrerade, kan man väl säga. Vi får tyvärr inte så mycket gehör, säger Margareta Stigner, ortodontiassistent.

 

Effektivare arbete

Det var tandläkarbrist som satte det här nya sättet att arbeta i rullning. Tandsköterskorna fick vidareutbilda sig för att lära sig de nya arbetsuppgifterna och numera ingår flera av dem i grundutbildningen.

Och för tandvården innebär det här en att man kan arbeta betydligt effektivare. Tandläkaren kan gå mellan rummen och jobba med flera patienter parallellt, samtidigt som tandsköterskorna utför många av de praktiska arbetsuppgifterna.

– Idag har vi inom Folktandvården i Östergötland 550 anställda. För 15 år sedan hade vi 900 anställda. Och vi gör idag mer tandvård än för 15 år sedan, säger Raimo Pälvärinne, tandvårdsdirektör i Östergötland.

 

Jenny Widell, SVT

Källa: SVT