Om antibiotikaresistens i radion

Audio/Web radio

Ekot Special 31/12 2008

Bakterierna leder – ett referat av matchen mellan människan och de motståndskraftiga mikroberna.

Medverkande: Professor Otto Cars, antibiotikanätverket Strama, Andreas Heddini, omvärldsanalytiker, Smittskyddsinstitutet, samtSR-korrespondenterna Hanna Sahlberg, Lars Palmgren och Alice Petrén. Redaktör Anna Larsson.

Lyssna här >>