Oral cancer “Potentially Malignant Disorders and Oral cancer – A study on Immunosurveillance”

Forskning och studier/artiklar

AVHANDLING: En ny avhandling visar bland annat att personer som får immundämpande medicinering efter organtransplantation löper kraftigt ökad risk för cancer i munhålan.

Doktorand: Tandläkare Jenny Öhman, Odontologiska fakulteten, Göteborgs Universitet

 

I munhålans slemhinna finns det potentiellt maligna sjukdomar som har en ökad risk att utvecklas till munhålecancer. De vanligaste potentiellt maligna orala sjukdomarna är leukoplakier och oral lichen planus. Kunskapen om närvaron av immunsystemets celler och hur dessa påverkar prognosen hos patienter med potentiellt maligna orala sjukdomar är idag i mångt och mycket okänt.

Huvudsyftet med avhandlingen har varit att karaktärisera immunsystemets celler i oral lichen planus, leukoplakier och munhålecancer och även relatera detta till risken att utveckla en oral cancer.

Vi har även velat undersöka om patienter som på grund av långvarig immundämpande medicinering efter organtransplantation löper större risk att utveckla cancer i munhåla och läpp samt om prognosen är sämre för dessa patienter än för patienter med cancer i munhåla och läpp utan långvarig immundämpande medicinering.

Jenny Öhman

Det vi sett är att immunsystemet är i större utsträckning närvarande i leukoplakier med cellförändringar än och oral cancer än i leukoplakier utan cellförändringar vilket kan vara ett tecken på att immunsystemets celler rekryteras till platsen när vi utvecklat cellförändringar I den orala slemhinnan. Vi har också sett att det finns mer av en viss typ av vita blodkroppar i leukoplakier som inte har utvecklats til oral cancer än i de som har utvecklats till oral cancer vilket tyder på att närvaron av dessa celler i leukoplakier med cellförändringar kan vara av prognostisk betydelse. Vad gäller patienter som har stått på långvarig immundämpande medicinering efter organtransplantation har de en 6 respektive 44 gånger så stor risk att utveckla cancer i munhåla respektive läpp. Patienter med immundämpande medicinering och läppcancer har även sämre 5-årsöverlevnad än patienter med läppcancer som inte organtransplanterats.

Fynden i denna avhandling kan i framtiden leda till nya terapeutiska möjligheter och eventuellt som ett verktyg för prognosbedömning för patienter med potentiellt maligna orala sjukdomsttillstånd och oral cancer.

 

Titel: Potentially Malignant Disorders and Oral cancer – A study on Immunosurveillance

Disputation: 30 januari 2015

Kontakt: Jenny.ohman@odontologi.gu.se

Länk till avhandlingen >>