Osteoporos: Här kan tandvården hjälpa till!

Audio/Web radio

”Lyft för bensköra ska spara sjukvårdspengar”

Varannan svensk kvinna löper risk att få en fraktur på grund av benskörhet.

Bättre livskvalitet för bensköra och en besparing på 200 miljoner kronor per år för sjukvården. Till våren väntas nya riktlinjer från Socialstyrelsen som innebär just det.

Lyssna på inslaget i SR Ekot: Flera tusen frakturer skulle kunna undvikas ››

De nya riktlinjerna går ut på att betydligt fler äldre skulle kunna slippa plågsamma frakturer – med hjälp av utredning och billiga läkemedel. En av de som länge engagerat sig för osteoporos-sjuka är Margareta Vänngård, medlem i Västra Götalands osteoporosförening.

– Osteoporos är en lömsk sjukdom, dold, och har därför blivit försummad. Det är väldigt många som drabbas av frakturer, det är det man går efter, säger hon.

 

Osteoporos, eller benskörhet, innebär att skelettet blir skört och varannan svensk kvinna samt var fjärde man löper under sin livstid en risk att råka ut för en fraktur på grund av osteoporos. Men med utredning och förebyggande medicinsk behandling skulle 3200 frakturer i sluten vård kunna undvikas varje år. Dan Mellström, professor i geriatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är positiv.

– Det är sällan som vi ser så god och hög effektivitet av de mycket billiga och bra läkemedel vi har. Förstavalsbehandlingen är en veckotablett som kostar ungefär 150 kronor per år. Beroende på vad det är för läkemedel kan den minska risken för kotkompressioner med 50 till 75 procent, säger Dan Mellström.

 

För den som har osteoporos handlar det om bättre livskvalité. För samhället en besparing på 200 miljoner kronor varje år, tack vare minskad frakturvård. Det är vad Socialstyrelsen har kommit fram till.

Riktlinjerna är än så länge preliminära men innebär att om hälso- eller sjukvården misstänker att en person kan vara benskör, så görs först en enkel bedömning av frakturrisken. Detta med hjälp av ett internetbaserat frågeformulär, kallat FRAX. Är risken tillräckligt hög görs sedan en bentäthetsmätning innan läkemedel sätts in.

– Där kommer nog Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer leda till att regionpolitiker och beställarnämnder sätter igång och organiserar den här vården på ett bättre sätt, säger Dan Mellström, professor i geriatrik.

 

Riksföreningen Osteoporotiker välkomnar riktlinjerna men önskar bland annat ett större fokus på preventiva åtgärder, exempelvis fysisk aktivitet.

– Enligt vår åsikt ska det vara ett samarbete mellan den medicinska behandlingen och livstilsbrister. Där sägs det väldigt lite. Till exempel så betyder det oerhört mycket att man rör på sig för att man ska få ett bra skelett, säger Margareta Vänngård medlem i Västra Götalands osteoporosförening.

Källa: SR