Penicillinanvändning inom tandvården ska minska

Audio/Web radio

Webbradio: Vart fjärde penicillinrecept som skrivs ut i Sverige kommer från en tandläkare och i många fall skriver tandläkaren ut receptet i onödan.

Lyssna på inslaget: ”Med ny kunskap så kan vi nå långt” (1:13 min) >>

Tidigare trodde man att penicillin behövdes i förebyggande syfte inför tandbehandling och de gamla inaktuella råden lever kvar. Det försöker nu Västra Götalandsregionen ändra på detta genom riktad information mot tandläkare och tandhygienister.

– Tidigare rekommendationer om att ge antibiotika i förebyggande syfte inför tandbehandlingar om patienten hade ett inplantat, som en höftledsprotes eller liknande, de gäller inte längre, säger Ann-Marie Olhede, tandvårdschef i Västra Götaland.

Problemet att bakteriestammar blir resistenta mot antibiotika är ett globalt hot mot människors hälsa och inom tandvården, som i Sverige står för ca en fjärdedel av alla recept på vanligt penicillin, försöker man nu dra sitt strå till stacken för att minska förskrivningen.

I Västra Götalandsregionen har förskrivningen också minskat över tid och ligger nu på riksgenomsnittet om 320 antibiotikarecept per 1000 invånare och år, och målet är att vi ska ner till 250 per tusen invånare. Enligt Ann-Marie Olhede handlar det om att personal inom tandvården måste få ökad kunskap.

– Den lokala traditionen är stark, säger Ann-Marie Olhede, och det tar tid att ändra människors förväntningar, men med ny kunskap så kan vi nå långt och förskrivningen av antibiotika i onödan kan minska.

Källa: SR P4 Göteborg