”Tandhälsan en klassfråga”

Audio/Web radio

Folktandvårdens priser för specialisttandvård är för höga och tandhälsan i Sörmland riskerar att bli en klassfråga. Det menar Anna Wahlström som drabbats av försämrad tandhälsa.

Hennes tandhälsa har försämrats som bieffekt av hennes epilepsimedicin och nu fått ett kostnadsförslag på närmare 100 000 kronor av Folktandvården i Sörmland.

– Man kan inte bara äta soppor och mos. Då får man inte tillräckligt med näring i sig. Jag längtar efter riktig mat, säger Anna Wahlström, som utan åtgärder skulle få svårt att leva ett normalt liv.

Anna Wahlström trodde inte det var sant när kostnadsförslaget från folktandvården damp ner i brevlådan. För trots att hon enligt högkostnadsskyddet har rätt till ersättning för 85 procent av kostnaderna är beloppet hon ska betala bra mycket högre.

Anledningen är att högkostnadsskyddet grundar sig på en statlig referensprislista och inte det pris som tandläkaren faktiskt tar ut, och i Annas fall ligger Folktanvården i Sörmland  70 000 kronor över referenspriset.

– Min slutsumma för de åtgärder som ska göras på mig slutar på närmare 100 000 kronor. Och jag undrar hur många pensionärer som har råd att betala det?

Hans Göransson  är tandläkare och rådgivare för olika regelverk på Folktanvården i Sörmland beskriver det här som en konsekvens av att statens referensprislista är anpassad för allmäntandvård och inte den mer komplicerade specialisttandvården.

Men jämför man kostnaden för de ingrepp som Anna Wahlström är i behov av med Folktandvården i Östergötland hamnar slutsumman 41 000 kronor under Folktandvården i Sörmlands.

– Det är svårt för mig att svara på hur Östergötland räknat ut sina kostnader men vi har fått utgå från den kostnadsbild vi har. Hur lång tid en behandling tar, lönekostnader, materialkostnader och hyror. Det blir alltså en ganska lång lista, säger Hans Göransson.

– Vi ska arbeta efter en såkallad självkostnadsprincip och det innebär att vi inte får ta oskäligt betalt. Och då är det viktigt att vi har kläm på våra kostnader.

Källa: SR Nyheterna P4 Sörmland