Rätt material till rätt patient och rätt cement till rätt material

Dental media/artiklar

VIDAREUTBILDNING: För protetiker Per Häger är bettrehabilitering ett stort intresse. Att i dagens djungel av material och cement hitta rätt är den utmaning som han och andra specialister kommer att föreläsa om på årets Tylösandsdagar.

Per Häger, specialist i protetik, Karlstad

Per Häger, specialist i protetik, Karlstad

Värmlänningen Per Häger arbetar sedan 2005 som specialist i protetik vid landstingets specialistklinik i Karlstad. Efter tandläkarutbildningen i Umeå 1983-87 kom han till Ftv i Karlstad. Därefter var han verksam som tandläkare i Tromsö under ett par år. Efter en längre utflykt som klinikchef i Gävleborg 1993-99 kom han åter till Karlstad som klinikchef.

 

Rehabilitering av slitagebett

”Till vardags jobbar jag med ett brett spektrum av patienter men jag har alltid varit speciellt intresserad av rehabilitering i slitna och kollapsade bett. Att planera och genomföra behandling i sådana fall är en spännande utmaning”, säger Per Häger.

Per Häger är också en ofta anlitad kursgivare inom protetik för landsting, tandläkarförbundet, tandtekniker och andra arrangörer.

 

Keramiska lösningar sedan 1993

Per har arbetat med keramer sedan 1993. Under sin tid på landstinget i Gävleborg genomförde han en studie tillsammans med kollegorna Carl-Fredrik Arnelund och Maths Ericson.

”Vi arbetade i Arbrå och Järvsö och började behandla många patienter med bondade konstruktioner, både kronor, inlays och onlays. Vi följde upp 153 patienter med 317 bondade keramer i fem år för att utvärdera hur behandlingen fungerat. Keramerna som användes var IPS Empress och Vitadur Alpha, och lyckandefrekvensen var 92 %. Ökad ytråhet och marginal ditching var vanligt förekommande förändringar över tid.
Slutsatsen var att behandlingen hade fungerat väl i fem år, och att misslyckandena var få”, säger Per.

”När jag var färdigutbildad i slutet på 1980-talet arbetade vi nästan uteslutande med fosfatcement och metallunderstödd keramik. Men sedan början av1990-talet har vi upplevt en explosionsartad utveckling med ständigt nya keramer och cement på marknaden. Numera gäller det att kunna navigera sig fram i denna djungel för att hitta hållbara konstruktioner till sina patienter. Det är bl a det som vi kommer att ta upp i ett panelsamtal på Tylösandsdagarna”, berättar Per.

Per kommer med utgångspunkt från sina och andras fall att ha en terapidiskussion tillsammans med specialister på protetik och materialvetenskap från Malmö Högskola:

Evaggelia Papia är tandtekniker som har doktorerat på bonding till zirkoniumkonstruktioner. Evaggelia forskar på biomaterial och rekonstruktiv tandvård. Hennes avhandling från 2014 har titeln ”Micromechanical retention and chemical bonding to polycrystalline dental ceramics. Studies on aluminum oxide and stabilized zirconium dioxide.”

Christel Larsson är övertandläkare och universitetslektor. Hennes forskning är inriktad på keramiska material och omfattar kliniska utvärderingar av material och metoder samt materialprovning på laboratorium. Christel har författat flera studier i ämnet

Anders Falk är specialisttandläkare i oral protetik och universitetslektor. Han är också verksam som privatkliniker och har stor klinisk erfarenhet av keramer och cement.

 

Fallpresentationer och diskussioner

De tre forskarna kommer att inleda med var sin presentation. Därefter kommer Per berätta varför han valde en viss lösning till en viss patient och ställa frågor till panelen om resultatet och möjliga alternativ.

 

Tylösandsdagarna

Per återvänder gärna till Tylösandsdagarna varje år för att under ett par dagar få syssla med olika sorters protetik tillsammans med engagerade tandläkare och tandtekniker. ”Programmet håller vanligen hög klass och dessutom är det kollegiala och sociala utbytet alltid givande”, avslutar han.

 

Berättat för
Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

 

Program Tylösandsdagarna