Regeringen får tänka om kring 3-årig obligatorisk utbildning av tandhygienisterna

Tandhygienist

En nästan enig uppfattning i riksdagen är att det behövs ett 3:e obligatoriskt år av tandhygienistutbildningen. Den 17 december tas det slutgiltiga beslutet.

 

Frågan har varit uppe tidigare och är nu uppe igen. Det har lagts många motioner från olika partier och enskilda ledamöter som argumenterar för ett tredje utbildningsår. Några motionärer hänvisar också till Behörighetsutredningens förslag om att förlänga utbildningen till tre år och samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan har tillstyrkt utredningens förslag.

Den 17:e december ska ärendet debatteras och beslutas i riksdagen. Allt tyder på att regeringen uppmanas att tänka om i frågan och återkomma med ett förslag på ett 3:e utbildningsår.

 

Källa: Riksdagens protokoll