Saker du kanske inte visste om din härdningslampa

Laser

Alla tandläkare har en härdningslampa. Minst! Alla vet vad den ska användas till och de flesta vet en del om det tekniska. Vad samtliga vet är hur många mm kompositplast den kan härda och hur många sekunder det tar att utföra detta. 2 mm, 10 sekunder, t.ex. Lätt som en plätt men vad mer…

 

En del vet hur ”stark” lampan är. Ett tusen. Ett tusen vaddå? Jo, mW/cm2. Börjar det bli tråkigt att läsa här? Men häng på, det kommer trevligare saker snart. Fast det är ju bra att veta litet mer om den apparat som de flesta använder dussintals gånger per arbetsdag. 1000 mW/cm2 betyder inte alls att styrkan på apparaten är 1000 milliwatt. Den är för det mesta ca 250 mW. Och om man belyser ett område på exakt 1 cm2 med 250 mW, då blir ”styrkan” (intensiteten) 250 mW/cm2. Men i kliniken är storleken på ljusledaren ca 0.25 cm2, och då blir matematiken 250/0.25 = 1000, för de där 250 milliwatten koncentreras på en fjärdedel av kvadratcentimetern. Och om du har en ”turbo tip” är den avsmalnande mot slutet, och alla fotonerna tvingas in på en ännu mindre yta. Intensiteten (mW/cm2) ökar, härdingen går fortare. Förutsatt att fyllningen är liten, förstås. Ofta är den inte det.

Så har vi det där med våglängden. Härdningslampan är numera nästan alltid en LED-lampa. Detta är en bredbandig ljuskälla, trots att den ser blå ut. Det mesta av ljuset ligger +- 15 nanometer från 460 nanometerns våglängd och just där är ljuset som starkast. Dessa parametrar varierar litet från fabrikat till fabrikat. En del täcker in ett bredare våglängdsområde, eftersom olika kompositmaterial har varierande maximal känslighet för våglängden.

Så var det med det tekniska. Men kan man inte göra mera med härdningslampan? Jo, faktiskt.

Ishikawa I. [1] undersökte om en konventionell härdningslampa kunde påverka blödningen efter extraktion. I en grupp på femton patienter med tandextraktioner av liknande svårighetsgrad fick fem patienter konventionell behandling med bomullskompresser medan de andra fick belysning med en LED-lampa avsedd för härdning av komposit. Effekttätheten var 750 mW/cm2, 10 sekunder, 7,5 J/cm2, från ett avstånd av ca 1 cm. Om blödningen inte hade avstannat efter de första tio sekunderna belystes såret i ytterligare tio sekunder. Blödningstiden för båda grupperna mättes. I LED-gruppen stannade blödningen inom 10 sekunder hos fem patienter, medan fem behövde ytterligare 10 sekunders belysning för att blödningen helt skulle upphöra. I gruppen med konventionell behandling med kompression tog det 2-5 minuter (medianvärde 180 sekunder) för att uppnå full hemostas. För att förstå vad som händer, utförde man efter en vecka in vitro-undersökningar av koaglet i transmissionselektronmikroskop (TEM). Man såg då ett tunt amorft lager överst och ett mellanlager av blodplättar och andra celler ligga som ett täcke över koaglet. Inga negativa effekter kunde upptäckas.

Enmemeka C.S. har studerat effekten av 405 nm LED på MRSA (methicillinresistenta staphylococcus aureus). Att blått ljus har en baktericid effekt är väl känt, men också att låga våglängder har negativa effekter. Därför provade man även 470 nm [2] för att se om det då blev sämre effekt. Det visade sig dock att den baktericida effekten var densamma. Varje tandläkare har alltså ett par ljuskällor som kan avdöda MRSA! Nu är kanske inte MRSA-infektioner så vanligt förkommande i orala vävnader, men inte heller osannolika. Nedan följer ett exempel på en 80-årig man som haft en konstaterad MRSA-infektion i skalpen i över tio år. ”Allt” har prövats. Han behandlades med två st LED-lampor under 8 sessioner. Bilderna nedan visar utgångläget, det pus som kom fram vid behandling två och resultatet efter 8 behandlingar. Fullständig utläkning skedde inte. En möjlig förklaring som upptäcktes i efterhand var att mannen s.g.s. alltid använde samma gamla mössa – en fin källa till bakterier.

MRSA-infektion1

MRSA-infektion2

MRSA-infektion3

I ovanstående fall har ljusets baktericida effekt utnyttjats. Även röd terapilaser kan användas för att reducera MRSA [3], men i detta fall har ljuset ingen baktericid effekt. Resultatet bör snarare vara en stimulering av immunförsvaret.

 

Av Tandläkare Jan Tunér

 

Referenser:

[1] Ishikawa I, Okamoto T, Morita S, Shiramizu F, Fuma Y, Ichinose S, Okano T, Ando T. Blue-violet light emitting diode (LED) irradiation immediately controls socket bleeding following tooth extraction: clinical and electron microscopic observations. Photomed Laser Surg. 2011; 29 (5): 333-338.

[2] Enwemeka C S, Williams D, Enwemeka S K, Hollosi S, Yens D. Blue 470-nm light kills methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in vitro. Photomed Laser Surg. 2009; 27(2): 221-226.

[3] Silva D C, Plapler H, da Costa M M, e Silva S R, de Sá Mda C, e Silva B S. Low level laser therapy (AlGaInP) applied at 5 J/cm2 reduces the proliferation of Staphylococcus aureus MRSA in infected wounds and intact skin of rats. An Bras Dermatol. 2013; 88 (1): 50-55.