Skillnader mellan olika antiapnéskenor

Dental media/artiklar

Att börja behandla snarkare och sömnapnoiker kan vara ett stort steg i sig. Nya kontakter med sjukvården blir nödvändiga och man måste börja tänka i andra banor för att bli varse om vilka av patienternas symtom som faktiskt kan ha något att göra med sömnapné. Men det allra sista steget, själva behandlingen, är den som patienten verkligen kommer bedöma dig efter, och därför är det extra viktigt att verkligen göra rätt här.

I texten nedan berättar vi vad du som tandläkare bör tänka på vid val av skena, samt vilken typ av patient behandlingen passar för.

 

Viktigt att tänka på vid val av antiapnéskena

Det finns en flera olika typer av skenor för behandling av sömnapné. Förr i tiden tillverkades alla antiapnéskenor på dentallaboratorierna. Det förekommer fortfarande, men på stor frammarsch är de industriellt tillverkade med sintringsteknik som får en helt annan individuell passning och kvalitetsnivå. På internet säljs också billiga varianter av antisnarkskenor i plast som formar sig efter tandbågen vid upphettning. Dessa är dock inte att rekommendera om man är ute efter en verklig behandlingseffekt av sömnapnésyndromet.

Här är de viktigaste sakerna du bör vara uppmärksam på.

 • Bevisad hållbarhet. Den svaga länken i konstruktionerna är ofta justeringsmekanismen. Konstruktioner som ursprungligen är utformade för tandreglering hos barn håller inte, skenan måste vara tillverkad för vuxna sömnapnoiker.
 • Inga allergiframkallande medel ska finnas i produkten. Kontrollera sömnapnéskenans innehåll! Det kan finnas metylmetakrylater som lämnar restmonomerer, och även metalldelar som innehåller nickel. Allergier är vanligt numera, och din patient kommer att uppskatta du kontrollerar detta i förväg.

.

Hur fungerar en antiapnéskena ?

apne
Apné

Medsomnapneskena_
Med sömnapnéskena

En antiapnéskena bibehåller underkäken – mandibeln – i en framåtsträvande position, vilket medför att tungbasen dras fram och luftvägarna vidgas i området av pharynx (bakom tungan).

Detta har två effekter:

 • Risken för total eller partiell obstruktion reduceras vilket minskar mängden apneér och hypopneér
 • Hastigheten på inandningsluften sänks, vilket i sin tur reducerar de vibrationer i mjukvävnaden som alstrar snarkljudet

 

*Apné= tillfälligt andningsuppehåll under sömnen. Hypopné= tillfälligt begränsat andningsluftflöde under sömnen. Båda fenomen stör den fysiologiska sömncykeln.

 

Till vilka patienter passar sömnapnéskenan?

Primärt passar antinapnéskena till patienter med mild – medelsvår sömnapné. Men antiapnéskenor passar även som ingångsbehandling och ibland samtidigt med CPAP.

 

När ska en antiapnéskena ordineras och när ska man avstå?

Indikationer

En antiapnéskena (oral apparatur) är en individuellt utformad medicinsk apparatur med avsikt att behandla andningsstörningar vid sömn såsom:

 • Obstruktivt sömnapnésyndrom
 • Förträngning i övre luftvägarna
 • Snarkning

 

Kontraindikationer

 • Temporo-manibulär käkledssmärta (såvida inte annat föreskrivits av specialist)
 • Allmän parodontal sjukdom
 • Allmän mobilitet i tänderna
 • Helt tandlös underkäke – som allmän regel gäller att det inte rekommenderas att ha sömnapnéskena på en hel underkäksprotes.

I följande fall rekommenderas att en dental behandling fullföljs innan en sömnapnéskena sätts in:

 • Ny protetisk ersättning
 • Gingivit
 • Mobilitet i tänderna.

 

Har behandling med antiapnéskenor några sidoeffekter?

Antiapnéskenan har ibland visat sig orsaka följande sidoeffekter:

 • Smärta i tand vid uppvaknande. Smärtan försvinner vanligtvis efter ett par minuter.
 • Överdriven salivation vid användandet av antiapnéskenan, men detta irritationsmoment försvinner vanligtvis efter ett par dagar.
 • Allergiska eller inflammatoriska reaktioner i munhålan och fall av smärta i käkleden har rapporterats. Då rekommenderas uppehåll av behandlingen, och/eller byte till annan typ av sömnapnéskena.
 • Var noga med att se till att din patient borstar tänderna innan han eller hon använder sin antiapnéskena. Det är tillrådligt att kontinuerligt kontrollera status på patientens antiapnéskena.
 • Om patienten klagar på muskel- och tuggsmärtor kan vara orsakat av en mindre lämplig inställning av antiapnéskenan som då bör justeras.
 • Vid sällsynta tillfällen kan cementeringen av kronor och broar lossna. Vid ett sådant tillfälle bör antiapnéskenan omedelbart justeras så den inte påverkar paradontiet.

 

Kärt barn har många namn

Det finns en rad olika benämningar för antiapnéskenor. Andra vanligt förekommande benämningar är: sömnapnéskenor, snarkskenor, oral apparatur, mandibular advancement device (MAD), oral appliance (OA).

 

apneskena

Titeringsbar antiapnéskena Naval från ResMed

 

För mer information om sjukdomen se www.somnapne.se

 

 

 

Text: Bodil B. Czarnecki, frilansskribent Miliax, bodil@miliax.se