Snarkreducering med laser

Laser

Nu finns en smärtfri behandling för patienter med snarkproblem. Med endast tre behandlingar reduceras snarkningar. Tandläkare Katarina Svahnström är den tandläkare i Sverige som hållit på längst med behandlingen och en av dem i Europa som kan visa upp den högsta lyckandefrekvensen. Hon driver det egna företaget Uppsala LaserCare AB.

Katarina_Swahnstrom

Lång erfarenhet och utbildning vid Europas lasercenter i Aaachen

Katarina Svahnström började med laserbehandling för sömnproblem 2010 men hade redan då lång erfarenhet av annan laserbehandling. Hon utbildades i laserteknik vid Universitetet i Aachen 2005 och hade innan dess också utbildat sig i ämnet vid tandläkarhögskolan i Köpenhamn.

 

Uppstramning av vävnad i svalget

Lasertekniken för uppstramning av vävnad/hud i ansikte och på bröst och mage har använts under många år. Sedan fyra år används laser också för uppstramning av vävnad i svalget för att åtgärda snarkproblem.

 

Smärtfri behandling med hög lyckandefrekvens

–  Arbetet med laser är mycket spännande och givande. Med laser kan jag ge mina patienter en optimal behandling, säger Katarina Svahnström.

Behandlingen är skonsam och passar de allra flesta. En av förutsättningarna är att patienten har ett BMI under 30 och att det går lätt att komma åt svalget. I undersökningsskedet samarbetar Katarina med två Öron-, näsa-, och halsläkare som kan undersöka patienten och låna ut sömnutrustning som patienten får prova.

Det behövs tre laserbehandlingar på ca 45 minuter vardera. Behandlingarna ger inga biverkningar utan patienten kan äta, dricka, tala och leva ett helt normalt liv direkt efter behandlingen.

–  På vår klinik har vi en lyckandefrekvens på 90%, en av de högsta i Europa. Vi kan aldrig lova att snarkningarna försvinner helt men de flesta blir snarkfria och apnéerna försvinner eller reduceras dramatiskt, konstaterar Katarina.

Patienter som genomgått laserbehandling behöver i många fall heller inte längre använda bettskenor, syrgasmasker eller annan obekväm och opraktisk utrustning.  Smärtsamma kirurgiska metoder med lång konvalescens verkar plötsligt väldigt avlägsna!

 

En trigger i arbetet

I Sverige utförs behandlingen endast i privat regi och den som vill erbjuda behandlingen behöver, förutom en omfattande utbildning, driva verksamheten i eget företag. Därtill krävs också relativt stora investeringar i utrustningen.

–  Arbetet med dessa patienter är otroligt givande och jag får en fantastisk respons. Det blir en trigger i arbetet. Ofta kan en persons snarkproblem påverka tillvaron för en hel familj. Efter behandlingen återgår livet till det normala i familjen och det är själfallet fantastiskt att kunna bidra till det, avslutar Katarina stolt.

 

Laserbehandling inom tandvården blir allt vanligare. Inom Folktandvården i Uppsala t.ex. finns laserutrustning på samtliga kliniker och man bedriver också egen forskning. De främsta användningsområdena är då barntandvård och endodonti.


Hur fungerar laserbehandling mot snarkproblem?

Vävnad som värms har en tendens att dra ihop sig och krympa och slemhinnorna i munnen krymper extra mycket. Eftersom snarkning i de flesta fall beror på förslappad mjuk gom, kommer en uppstramning av denna vävnad att leda till en öppnare andningsväg och mindre snarkning. Även sömnapnér reduceras. Behandlingen har även visat sig ha positiva effekter på personer med återkommande bakterieinfektioner i svalget.

Forskning på metoden

Metoden har använts under cirka fyra års tid på tusentals patienter runt om i världen.  Just nu pågår en omfattande studie av den patenterade metoden via företaget Fotona, Slovenien. Studien bygger på subjektiva bedömningar av förbättringar vad gäller snarkning. Både patienter och partners till patienter involveras i studien. Även en objektiv studie utförs med hjälp av sömnlaboratorier. En inledande studie har publicerats i Journal of Laser and Health, publicerad av Laser and Health Academy (LAHA): NightLase Laser Assisted Snoring and Apnea Reduction 9 months Experience.

 

Ref: www.lasercare.se