Stora förändringar för dentallaboratorierna

Tandtekniker

Dental24: Här fortsätter Dental24:s bevakning av marknaden för tandtekniska laboratorier. Utvecklingen ser mycket olika ut beroende på företagens storlek, kompetens, tillverkningsteknik, processer, leveranstider, pris och kvalitet.

 

Helt klart är att de svenska tandtekniska laboratorierna står inför stora förändringar och utmaningar. Kåren har svårt att hålla samman och är splittrad i ett flertal viktiga frågor, däribland hur man skall förhålla sig till importen av tandtekniskt arbete, framförallt den från Kina. Sveriges Tandteknikerförbunds styrelse verkar inte heller kunna ena kåren och anta gemensamma utmaningar. En förändring är nödvändig och troligen på gång. Låt oss hoppas att detta leder till något gott och inte till fortsatta interna stridigheter utan en mer enad kår med många gemensamma utmaningar att ta itu med.

 

Trender

Automatiseringen inom tandvården går i allt högre takt. Det innebär stora förändringar för en tillverkning som ju präglas av en stor andel hantverk och därmed höga personalkostnader. Valet står numera inte så ofta mellan scanning (CAD) eller inte utan hur man skall ta till sig alla digitala lösningar inklusive produktion (CAM).

Några tandteknikerföretag väljer att outsourca delar av produktionen medan andra investerar i avancerad produktionsutrustning (fräsmaskiner) för att fortsatt ha total kontroll på alla produktionsled. Investeringskostnaden för ny teknik och ev. produktionsutrustning spänner mellan några hundra tusen för en scanner till flera miljoner för en helautomatiserad fräsmaskin. Därtill kommer utbildning.

En som satsar på framtiden

Dental24 har besökt ett av Sveriges största laboratorier och ett av de företag som har valt att investera i helautomatiserad produktionsteknik, Örestad Dentallab i Malmö.

”Vi vill ha kontroll på alla produktionsled och behålla jobben här i Sverige. Vi tror på stordrift och hög kvalitet, säger Örestad Dentallab;s VD, Rikard Derving. Därför har vi investerat stort i en modern produktionsutrustning och samtidigt, liksom några fler tandtekniska laboratorier, genomfört en kvalitetscertifiering enligt FR2000. En kvalitetscertifiering som har kostat ca 200 000 kronor att genomföra förutom mycket eget arbete”.

RikardDerving250

 

Kvalitets- och miljöcertifiering enligt FR2000 eller alternativet ISO 9001 i kombination med miljöcertifiering enligt ISO 14001 med tredjepartsrevision är snart ett måste för alla tandtekniska företag. Långt ifrån alla har dock genomfört dessa ännu. Tidigare kvalitetssäkringssystem uppfyller inte marknadens krav i alla avseenden. Så här har många tandtekniska företag något att bita i oavsett om de är svenska eller utländska. I många offentliga upphandlingar ingår också dessa kvalitetskrav.  Märkligt nog finns det landsting som nöjer sig med mindre och heller inte verkar förstå skillnaden mellan olika kvalitetsnormer.

Sammanfattningsvis står de tandtekniska företagen inför stora investeringar som kan missgynna mindre företag, varför man kan förvänta sig en viss utslagning i branschen. Även stora företag löper en hög risk med stora investeringar som kan komma att påverka konkurrenskraften.

 

Prispress

Protetik och tandteknik från tandtekniska laboratorier är några av tandläkarens största och viktigaste leveranser. Därav råder det stor prispress med gemensamma inköpsavtal från landstingen och privata företagsgrupper. Det man glömmer i dessa upphandlingar är att man faktiskt upphandlar individuellt producerade produkter där personliga relationer, kunskap erfarenhet och kommunikation ofta är direkt avgörande. En del av produktionen går helt enkelt inte att göra med billig eller oerfaren arbetskraft.

Ökad prispress och därmed dålig lönsamhet verkar också vara en trend. Vi har också sett flera stora företagsförvärv/ konsolideringar som t ex Dpnova och T.I.C. Tandteknik i Centrum.

 

Offentliga upphandlingar ställer till det för många

Många stora tandtekniska företag med många anställda har gjort stora investeringar (fasta kostnader) och är volymberoende. För dem är det viktigt att komma med i olika upphandlingar. Tyvärr är kraven inte alltid rimliga. Vissa landsting blottar sin okunskap om upphandling av tandtekniska produkter och ställer orimliga och/eller undermåliga krav på pris, leveranstider, kvalitetssäkring etc. Större krav borde istället ställas på innehållet/leveransen, d.v.s. man får det man betalar för. Byråkratin kring upphandlingar är också ett gissel för många småföretagare.

Undrar just vad t.ex. de skånska skattebetalarna har fått betala för att försökt genomföra flera undermåliga upphandlingar de senaste tre åren?

 

/Per Ahlberg