Stora hälsokonsekvenser för personer med grav tandvårdsrädsla

Forskning och studier/artiklar

TANDVÅRDSRÄDSLA: Vuxna patienter som lider av grav tandvårdsrädsla och tandvårdsfobi är ofta missnöjda med sitt utseende. Missnöjet kan i sin tur kopplas till en försämrad munhälsa, symptom på depression och ångest. Men kognitiv beteendeterapi kan vara en hjälp mot grav tandvårdsrädsla/fobi, det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Det finns stora hälsorelaterade konsekvenser förknippade med grav tandvårdsrädsla/fobi. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, vars olika studier totalt inkluderar över 3 500 personer.

Resultaten visar att tandvårdsrädsla generellt kan kopplas till undvikande av tandvård, en försämrad livskvalitet relaterad till problem med munhälsan. Studierna visar också att vuxna patienter som har grav tandvårdsrädsla/fobi ofta är missnöjda med hur deras mun, tänder och ansikte ser ut.

 

Depression och ångest

Missnöjet kan kopplas både till en sämre munhälsa, men också till symtom på depression och generell ångest.

– Hos individer med grav tandvårdsrädsla och fobi uppstår ofta en ond cirkel som börjar med att de på grund av rädslan undviker att gå till tandvården. Det leder i sin tur till att de får en försämrad munhälsa, vilket kan leda till skamkänslor och att man undviker sociala kontakter, säger Viktor Carlsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

 

Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa

Studierna visar också att det i gruppen med grav tandvårdsrädsla också finns en ökad förekomst av ADHD.

– De patienter som rapporterade ADHD problematik, och som identifierades med ett screening-instrument, tillhörde de mest tandvårdsrädda och hade en mycket lågt självskattad munhälsa.

I avhandlingen redovisas också en systematisk vetenskaplig litteraturöversikt, som ger stöd för att kognitiv beteendeterapi är en effektiv behandling för grav tandvårdsrädsla/fobi. Enligt Viktor Carlsson krävs dock ytterligare studier för att med säkerhet kunna värdera behandlingseffekten.

Avhandlingen Dental Anxiety in Adults – Psychosocial Aspects, Oral Health and Psychological Treatment försvaras den 29 maj.

Länk till avhandling

 

Källa: Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin