Studie ska stoppa infektioner vid tandimplantat

Audio/Web radio

De stora problemen med infektioner i samband med tandimplantat ska redas ut i en studie vid Sahlgrenska akademien i Göteborg. Runt en halv miljon svenskar har tandimplantat och ungefär var femte av dem får enligt forskarna problem med infektioner i munnen – varför vet ingen säkert.

En kombination av genetiskt arv och hur man lärt sig sköta sina tänder antas ligga bakom problemen.

– Man ska samtidigt komma ihåg att tandimplantat kräver samma omsorg och skötsel som de egna tänderna. Det är alltså ingen väg ur något som var problematiskt för patienten, att ersätta det med tandimplantat, säger Tord Berglundh, professor och övertandläkare i parodontologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Du kan få tandimplantat när du vill ersätta en tandrot, till exempel efter svår tandlossning. Det är titanskruvar som opereras in i käkbenet. När de har läkt fast, kan man fästa de nya tandkronorna eller tandbryggorna.

Ungefär var femte person med implantat tror man får svåra inflammationer i tandköttet, problemen dyker oftast upp inom fem år efter att implantaten satts in. De som fått implantat på grund av tandlossning löper större risk att få infektion också runt implantaten.

Eftersom det i dag inte finns några bra studier om sjukdomen, blir den nationella studie som görs i Göteborg, på uppdrag av Socialdepartementet och Försäkringskassan, viktig för vården.

Forskarna har gått igenom patientjournaler från nästan tre tusen slumpvis utvalda patienter och efter sommaren ska 900 patienter få sina tänder och mun ordentligt undersökta.

Men varför får en del så stora problem? Det är just det som forskarna vill få reda på. De kommer bland annat undersöka vilken information som patienten fått av sin tandläkare och hur patienten skötte sina tänder innan implantaten sattes i. Både beteende och gener kan ha betydelse för infektionerna.

– Vi kommer få mycket bättre kunskap om förekomst av sjukdomen, och också förstå vilka eventuella riskfaktorer som ligger bakom den här sjukdomen, säger Tord Berglundh.

Text: Elin Jönsson

Källa: SR/Ekot