Summering av nyheter på Odontologisk Riksstämma och Swedental den 18-20 november, Göteborg

Webb tv

Över 3 000 deltog i Rikstämman i Göteborg. Det är en ökning med 1000 personer sedan året innan i Stockholm. Dessutom gjordes det 13 677 besök (varav 9 348 unika besökare) på Swedental-mässan, vilket även det är en ökning jämfört med förra året (+2 710 besök).

Orsaken till det ökade intresset kan man ju alltid spekulera kring, men att Göteborg är en populär eventstad med mer än bara bra konferenslokaler och mässhallar är väl ingen djärv gissning. Hela staden, ända från mässan till Avenyn, var invaderad av folk från dentalbranschen. Men så erbjöds det också bra underhållning för alla i hela teamet med allt från disco på stans inneklubbar till flera olika livekonserter i världsklass. Såväl Björn Skifs, Janne Schaffer och Jessica Andersson stod samtidigt på tre olika scener. Det rapporteras också att det var trångt på Incontro – ett av Göteborgs allra hetaste afterworkställen. Förmodligen är det helheten som gör det i Göteborg.

Nu ser vi fram mot nästa års evenemang i huvudstaden Stockholm som också har fina förutsättningar.

TV inslag ››

Nedan följer några av alla ämnen som presenterades på riksstämman i Göteborg:

Nationella riktlinjerna

De nationella riklinjerna var det övergripande temat på många föreläsningar uppdelat på olika specialistområden. Detta är ju något som rör många, så här gäller det att hålla sig informerad om vad det innebär för just din yrkesutövning.

 

Säkra material i munnen

Fast och löstagbar protetik som sätts in i munnen måste vara av ett material som är säkert och som inte ger upphov till allergier eller biverkningar.
Hur är det med de material som används i Sverige?
Innehåller de några farliga ämnen?
Överensstämmer de med specifikationerna?

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen testar just nu materialet i ett femtiotal tandkronor utförda vid tandtekniska laboratorier i Sverige och Kina.

Se läkemedelverkets preliminära rapport ››

 

Färsk forskning om smärta

Tre forskare presenterar nya rön om orsak, samband och behandling av kronisk smärta. Vi får veta hur sambandet mellan ryggont och ont i käkarna kan se ut, vilken effekt de mjuka bettskenorna har på patienter med käksmärta samt att förekomsten av vissa smärtreceptorer är högre hos patienter med käksmärta och högre hos kvinnor än män.

 

Hur kan vi rädda strokepatientens munhälsa?

Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke – en sjukdom som på ett ögonblick påverkar den drabbades hela livssituation. Redan från första dagen kan näringsintaget försämras på grund av förlamningar.

Munhälsan blir samtidigt lidande och kräver att personal på stroke-enheterna har speciell kunskap för att förebygga skador i munnen och på tänder. Seminariet visar på goda exempel på omhändertagande och diskuterar vilken odontologisk kompetens som bör ingå i stroke teamet.

 

Tandsmärta som inte är tandsmärta

När man gjort allt och det fortfarande gör ont… vad gör man då? Kronisk smärta är vanligt förekommande och medför stora samhällskostnader.

Symposiet gav kunskap om hur kroniska smärtor i tänder och käkar uppkommer och diskuterade diagnostiska metoder och prognos vid kronisk tandsmärta.

 

Den livshotande kranofaciala smärtan

Visste du att smärta runt mun och käkar kan vara ett tecken på hjärtinfarkt? Hos 6% av patienter med hjärtinfarkt är smärta i svalg, käke, käkled, öra eller tänder det enda symptomet på det livshotande tillståndet. Seminariet visade på skillnaden på smärta som kommer från hjärtat och smärta som beror på annat.

 

CSI i verkligheten

CSI, på svenska ”kriminalteknik”, är en polisiär disciplin och ett av rättsväsendets viktigaste instrument för att klara upp brott. Inom kriminaltekniken tillämpas ett brett spektrum av vetenskaper för att lösa frågeställningar som är relevanta för det rättsliga systemet. En av dessa vetenskaper är rättsodontologi. Under symposiet gav polis och rättsodontologer inblick i hur polisen till vardags använder olika spår och tekniker för bland annat brottsutredning och identifiering av avlidna.

 

Naturligtvis presenterades det många andra intressanta ämnen på riksstämman. Vi ber att få återkomma till dessa på Dental24 lite längre fram.

 

Per Ahlberg