Svårt att få tandläkare att jobba på landsbygden

Audio/Web radio

Högre lön, praktik och kombinationstjänster, så ska Landstinget Kronoberg locka fler tandläkare att vilja jobba utanför städerna.

I dag finns det tillräckligt många utbildade tandläkare, men trots det är det svårt att få tandläkare att börja jobba på kliniker på landsbygden. Annika Kahlmeter är tandvårdschef för folktandvården i Landstinget Kronoberg berättar att de försöker locka blivande tandläkare redan under pågående utbildning.

Annika Kahlmeter, tandvårdschef för folktandvården i Landstinget Kronoberg:

– Vi erbjuder dem sommarpraktik, i år har vi 15 personer som ska praktisera hos oss. Många av dem söker sig sedan tillbaka, för att de har trivts bra. Vi erbjuder lite mer betalt på landsbygden och vi gör kombinationstjänster så att tandläkarna kan jobba både på en större klinik i stan och på en mindre klinik på landsbygden, säger Annika Kahlmeter.

Brist de senaste 10 åren

De senaste tio åren har det varit svårt att få tandläkare att jobba på landsbygden. Det finns tillräckligt många utbildade tandläkare men de vill jobba i storstadsregionerna. Det gäller även för privata kliniker, enligt uppgifter från Privattandläkarna.

I länet har det varit problem att få tandläkare till mottagningar i Tingsryd, Lessebo och Lenhovda. För att lösa en situation där det tillfälligt saknas tandläkare får tandläkare från Växjö stötta upp under en tid.

Tandvårdsbuss till skolbarn

Landstinget har också skaffat sig en tandvårdsbuss som till exempel hjälper till med att sköta tandvården för skolbarn.

Men om det blir för svårt att rekrytera tandläkare och om patientunderlaget är tunt kan det tillslut innebära att en klinik måste läggas ner.

För några år sedan lades mottagningarna i Linneryd och Lidhult ner och patienter får nu åka längre för att få tandvård.

Vad tror du om framtiden för tandvården i Kronobergs län?

 

– Tittar jag 10 år framåt i tiden tror jag att det är ett par kliniker till som är stängda och så tror jag att vi har en tandvårdsbuss till, avslutar Annika Kahlmeter, tandvårdschef för folktandvården i Landstinget Kronoberg.

 

Text/Källa: Ellenor Erixson SR Nyheter P4 Kronoberg