Svenskarna nöjda med sin tandvård

Webb tv

Svenskarna är nöjda med den tandvård de får, visar en ny undersökning.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har undersökt hur nöjda de svenska medborgarna är med samhällsservicen.

De områden som har studerats är sjukvård, tandvård, kommunal service och myndigheter. SKI mäter hur nöjda de tillfrågade är genom en skala som går till 100.

Tandvården toppar listan igen och får 82,7, en ökning från mätningen 2009. Svenskarna är mer nöjda med den privata tandvården, men luckan till folktandvården har krympt från förra årets mätning.

Trenden är likadan för sjukvården som får 71,5, även det en ökning från fjolåret. Även där är medborgarna nöjdare med den privata sjukvården, men avståndet till den offentliga minskar.

Inom den kommunala servicen är svenskarna nöjdast med vatten och avlopp samt förskolan. I botten hamnar företagsklimat och socialtjänsten.

På myndighetssidan är det Skatteverket och Lantmäteriet som får högst betyg medan de tillfrågade är minst nöjda med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Drygt 8.500 personer och företag har intervjuats mellan den 11 september och den 4 november.

Källa: SVT