Tandhygienistprogrammet läggs ner i Karlstad – personal sägs upp

Webb tv

WebbTV: Karlstads universitet avvecklar ämnena oral hälsa och biomedicin, inklusive tandhygienistprogrammet och det biovetenskapliga programmet.

Att ämnena avvecklas kommer att innebära personalminskningar, men hur många som kommer att behöva gå är inte klart än.

Se inslaget på WebbTV (SVT Värmlandsnytt 0:40) >> 

Senaste åren har verksamheter inom områdena hälsa, natur- och teknikvetenskaper gått med ett ekonomiska underskott och för att på sikt skapa förutsättningar för en budget i balans, och för att få utrymme för strategiska satsningar, har universitetet beslutat om minskade kostnader med sammanlagt 16,5 miljoner kronor på tre års sikt.

– Det är förstås ett mycket tråkigt beslut när delar av vår utbildning och forskning måste fasas ut. Att vi valt just dessa verksamheter beror på att det är ett nationellt uppdrag att bygga ut ingenjörs-, lärar- och sjuksköterskeutbildningarna. Vi gör bedömningen att vi ska fullfölja dessa utbyggnader och därför måste välja bort sådant som inte är avgörande för de utbildningarna, säger rektor Åsa Bergenheim.

– Tyvärr måste vi välja att avveckla hela verksamheter, det är inte möjligt att minska den ekonomiska ramen generellt för våra utbildnings- och forskningsområden, det skulle äventyra kvaliteten och arbetsmiljön.

Enligt universitetet kommer inte studenter som redan är antagna till de berörda utbildningarna, och doktorander som är antagna till forskarutbildningar inom ämnena, att påverkas. Däremot kommer det inte gå att söka till de berörda programmen eller till fristående kurser i ämnena framöver.

 

Källa: SVT Värmlandsnytt