Tandläkarbrist i Dalarna också…

Webb tv

Det råder brist på tandläkare i Dalarna och på flera håll i länet kan man få vänta i månader på att få tandproblem åtgärdade.

Hos Folktandvården i Jacobsgårdarna i Borlänge får man vänta i fyra år om man vill skriva in sig som patient. Är du redan inskriven och, vid en undersökning, får reda på att du har något problem med tänderna som inte räknas som akut får du, på grund av tandläkarbristen, vänta till i höst innan du kan få problemet åtgärdat.

– Det blir ju längre väntetid när vi har brist på tandläkare, det säger ju sig självt, säger Anna Mellin vid Folktandvården.

Och Folktandvården i Jacobsgårdarna är inte den enda där det är långa väntetider, så här ser det ut på andra platser i länet också. Och det är särskilt på de mindre orterna som bristen på tandläkare är stor.

– Problemet är nog att fler vill arbeta i storstäderna. Jag vet faktiskt inte hur man ska kunna lösa vakanserna på de orter dit ingen vill flytta, säger Anna Hallin.

Källa: SVT Play