Tandsköterskor lär sig mer om konsekvenser av smärttillstånd

Tandsköterska

Var tionde vuxen i Sverige har kronisk orofacial smärta. För att möta det ökande behandlingsbehovet har en ny diplomkurs för tandsköterskor utvecklats vid Avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion på Malmö högskola.

Efter avklarad kurs ska deltagarna kunna behandla patienter med kroniska smärttillstånd i ansikte, käkar och huvud. – Det är första gången det arrangeras en diplomkurs för tandsköterskor inom ämnesområdet Bettfysiologi, säger EwaCarin Ekberg, docent och medarrangör.

 

Kursen ”Smärtskola med kognitiv inriktning” är ett sätt att försöka behandla orsaken till patientens kroniska smärta och består av tre avsnitt som genomförs vid Odontologiska fakulteten i Malmö samt på deltagarens egen hemklinik.
– Den första delen bygger på rollspel där vi spelar olika patienter med smärttillstånd och tandsköterskorna får efter genomgång av programmet praktisera smärtskolan på oss, berättar EwaCarin.

 

Syftet med behandlingsmodellen är att patienter med ett kroniskt smärttillstånd ska kunna lindra och förstå sin smärta samt lära sig olika strategier för att kunna ändra sitt smärtbeteende och på så sätt må bättre.
– Deltagarna ska under de följande momenten behandla fem patienter på sin hemmaklinik och avslutningsvis ska dessa fall redovisas vid ett seminarium där vi fördjupar diskussionen, utvecklar EwaCarin.

 

Källa/Läs mer Malmö Högskola ››