Tandställning hjälper sängvätare

Audio/Web radio

Sängvätare kan andas ut. En tandställning som vidgar gom och överkäke gör att de flesta barn som inte har svarat mot medicinering blir torra. Sambandet är än så länger inte helt klart, men läkare tror att det hänger ihop med andningen.

Fortfarande vet man alltså inte exakt vad det är för samband. Men fungerar gör det.

– Vi tror att det har med andningen att göra, i och med att när man vidgar gomen så vidgas även näsbottnen och man underlättar andningen och syreomsättningen hos dessa barn, säger Farhan Bazargani övertandläkare på centrum för specialisttandvård i Örebro.

I slutet av 80-talet återvände föräldrar till en läkare i Australien, efter att deras barn hade fått sina gomar utvidgade och berättade att barnen hade blivit torra.

Men läkaren hade ingen aning om att barnen var sängvätare innan. Han skrev ner det i sin rapport men förstod inte sambandet. Därefter har man gjort en del mindre studier på olika håll, och alla visar samma resultat. Mellan 60 och 70 procent av de barn som inte svarar på medicinering blir torra när man vidgar deras gom.

Nu pågår en större studie i Örebro med 30 medverkande barn. Fastän studien kommer att pågå i ytterligare två år så ser man resultaten väldigt fort säger projektansvarige, övertandläkaren på centrum för specialisttandvård, Farhan Bazargani

– Behandlingen tar ungefär två veckor, antingen sker det strax efter att man har vidgat färdigt gomen, eller ett par veckor därpå, säger Farhan Bazargani.

Hur betydelsefull är den här studien egentligen?

– Man vet att de här barnen har signifikant lägre självkänsla. Och det förekommer även restriktioner i deras vardag. Vissa av dem får inte dricka efter klockan 18.00 exempelvis, de kan inte delta i läger och de kan inte sova över hos kompisar. Men blir de torra så får de självkänslan tillbaka, alltså hela deras sociala liv normaliseras. Så det betyder mycket för de här barnen och föräldrarna inte minst, säger Farhan Bazargani.

Jaber Fawaz
jaber.fawaz@sr.se