Tandvårdsreform

Audio/Web radio

Tandvårdsreformen skapar mycket problem för länets tandläkare.

För privattandläkaren Sven Johansson i Karlskrona har arbetsbördan blivit långt större med de nya reglerna än han kunde tänka sig.

Lyssna här >>