Tandvårdssidan 1177.se blev fiasko

Audio/Web radio

Sajten 1177.se där man ska kunna jämföra priser mellan tandläkare har blivit ett misslyckande. Trots att sajten nu funnits i fem år så har inte ens tio procent av privattandläkarna anslutit sina prislistor.

Sofie Zetterström som är e-hälsostrateg på Centrum för e-hälsa, ansvarar för sajten 1177.se. Hon tycker det är olyckligt att så få privattandläkare marknadsfört sig på sajten.

– Jag tycker det är väldigt olyckligt, vi har ju gjort det på regeringens uppdrag och det är ju för konsumenterna, för att de ska bli lättare att hitta en tandläkare och lättare att förstå vad en tandvårdsbehandling kommer att kosta. Så för oss är det ju en samhällstjänst.

 

Webbportalen 1177.se skulle varit på plats redan för fem år sedan för att tandvårdskonsumenterna enkelt skulle kunna välja mellan olika tandläkare och jämföra priser. Hela satsningen har kostat omkring 55 miljoner kronor och webbportalen kom som ett komplement till Alliansens tandvårdsreform 2008.

Men idag, till skillnad från Folktandvården där alla uppgifter finns redovisade på sajten, så redovisar bara tio procent av landets 1 300 privattandläkare sina prislistor och enbart 22 procent av privattandläkarna har anslutit sig genom att lägga ut sina kontaktuppgifter.

 

Sofie Zetterström anser att 80 procent bör vara med för att sajten ska löna sig.
– Ja, den förlorar ju väldigt mycket av sin trovärdighet så länge privattandläkarna inte är mer anslutna än vad man är idag. Så i dagsläget så blir det ju folktandvårdens priser man kan jämföra.

Anders Andersson, ledamot i riksdagens socialutskott för Kristdemokraterna håller i tandvårdsfrågorna. Han säger att man nu satt upp tydliga mål för att se en förändring.

– Jag tycker att det är beklagansvärt och jag har framfört detta till privattandläkarna. Jag har också varit med om att ha tagit beslut i riksdagen där vi har satt upp tydligt mål om att i augusti månad och i december månad i år så kommer vi ha en avstämning från regeringssidan, med privattandläkarna, vad gäller deras anslutningsgrad och där är anslutningsgraden att vi talar om 80-90 procents anslutningsgrad, så vi tvekar inte när det gäller sajten att den ska fungera.

 

Varför har det tagit fem år?
– Det är ju beklagansvärt och det har ju som framgår i olika uppgifter privattandläkarna haft en rad synpunkter kring. De har haft synpunkter kring det tekniska, men de har också haft synpunkter på att utöver pris vill man få möjlighet att redovisa olika kvalitetsindikationer i jämförelsen.

 

Källa: SR