Ungdomar med fetma kan drabbas av tidig tandlossning.

Audio/Web radio

Det slår forskare fast efter en pilotstudie som visar att påfallande många ungdomar med fetma har djupa tandfickor.

Ungdomar med fetma kan drabbas av tidig tandlossning. Det slår forskare fast efter en klinisk pilotstudie som visar att påfallande många ungdomar med fetma har djupa tandfickor. Reporter Maria Repitsch/Ekot.

Lyssna på inslaget här ››

Dessa beror inte på dålig tandhygien på grund av till exempel dålig tandborstning utan på att fetma i sig ökar inflammationen i kroppsvävnader, även munnen. Det säger Thomas Modéer, professor i barntandvård vid institutionen för odontologi vid Karolinska institutet.

– Vi påvisar ett samband mellan fetma och riskfaktorer för tandlossningsjukdomen hos tonåringar. I förlängningen kan det leda till en tandlossningssjukdom och så småningom en tandförlust, säger Thomas Modéer.

Tonåringar med fetma och djupa tandfickor har ett samband. Den kopplingen ser man i en pilotstudie som tittat in i munnen på 52 ungdomar med fetma.

Projektet är ett samarbete mellan barntandvården vid Karolinska institutet och ”Rikscentrum barnfetma” vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Tonåringarna i studien hade en medelålder på 14 år och hade tandfickor som var 4 millimeter eller djupare.

Hypotesen forskarna har är att eftersom sjukdomen fetma ökar inflammationen i kroppen så kan man också se symptom på inflammation i munnen.

Nu går man vidare för att säkerställa studien.

Därefter vill professorn i barntandvård, Thomas Modéer, och hans kolleger rikta strålkastarljuset på att barn med fetma är i riskzonen för att få tandlossning. De behöver därför mera förebyggande tandvård, säger han.

– Det är viktigt att ha ett nära samarbete med barnläkare och andra team inom barnhälsovården när det gäller att förebygga fetmasjukdomen hos barn och ungdom, säger Thomas Modéer.

I tidigare internationella studier på vuxna patienter har man påvisat ett samband mellan fetma och tandlossning.

Nu vill de svenska forskarna vid Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus påvisa att man kan se tidiga tecken även bland tonåringar. Förhoppningen är att man i framtiden kan göra medicinska bedömningar genom att se på tandhälsan hos de barn som har fetma.

– För att kanske få en tidig varningssignal hos våra fetmapatienter att det pågår en påverkan på övriga kärl, säger Thomas Modéer.

Källa: Sveriges Radio P1