Unik utvecklingsklinik vid Folktandvården Västra Götaland

Tandläkare

Dental24: Folktandvården i Västra Götaland har skapat en unik testmiljö för framtidens tandvård. Den nya utvecklingskliniken är integrerad med en nybyggd folktandvårdsklinik och ligger i en av de mest expansiva stadsdelarna i Göteborg.

På den nya Kvillekliniken bedrivs utvecklingsarbete tillsammans med Life science-företag, entreprenörer, industrin och andra aktörer på tandvårds- och hälsoområdet under samma tak som allmäntandvård.

FolktandvÜrden VÑstra Gîtalands utvecklingsklinik i Gîteborg - 1

Tillämpad klinisk forskning med koppling till Folktandvårdens vision

”Grundtanken är att arbeta med många olika typer av utvecklingsuppdrag. Det kan röra sig om utveckling och utprovning av odontologisk utrustning och instrument, nya arbetsmetoder eller olika former av IT-system, arbetsorganisation, arbetsmiljö och ergonomi”, säger Jan Edlund, som är projektledare för den nya utvecklingskliniken.

Gemensamt för de olika uppdragen och projekten är att de på något sätt ska vara kopplade, direkt eller indirekt, mot Folktandvårdens vision – Frisk i munnen hela livet.

Utveckling i autentisk klinisk miljö

FolktandvÜrden VÑstra Gîtalands utvecklingsklinik i Gîteborg - 2

Lokalerna på ca 1000 kvm är utformade för att vara flexibla och inte sätta gränser för vilka typ av utvecklingsprojekt som kan bli aktuella. Bland annat är golvet höjt med 20 centimeter för att det ska vara möjligt att lätt byta ut golvfast utrustning eller dra fram nya anslutningar i behandlingsrummen. Två behandlingsrum av totalt åtta är direkt kopplade till utvecklingsuppdraget och ett av dem kommer att förses med kamerautrustning som gör det möjligt att följa behandlingar och tester av utrustning på distans.

”Lokalerna är fantastiska, men det verkligt unika med utvecklingskliniken är möjligheten att arbeta med utveckling i en autentisk klinisk miljö och att göra det tillsammans med erfaren tandvårdspersonal och ett kontinuerligt flöde av vanliga patienter”, säger Jan Edlund.

”Vad jag vet är vi först i Sverige med att erbjuda en sådan miljö. Kanske till och med först i Europa”, säger Jan Edlund.

 

Test av nästa generations IT-system för 14 landsting

I ett stort projekt i samarbete med amerikanska Carestream Dental (CSD) ska den nya utvecklingskliniken svara för de första kliniktesterna i Sverige av T4 version 3. När systemet är klart om några år kommer det att användas av fler än 10 000 tandvårdsanställda vid 14 svenska landsting och regioner.

Konferensrum för stormöten och samarbeten

FolktandvÜrden VÑstra Gîtalands utvecklingsklinik i Gîteborg - 3

Kliniken inrymmer också laboratorium, kontorslokaler och en stor konferenslokal där personal från Folktandvården och olika samarbetspartner kan arbeta och mötas. Folktandvården Västra Götaland är Sveriges största tandvårdsorganisation.

”Samarbete” är ett nyckelord för verksamheten. Önskemål och behov hos industrin och andra potentiella samarbetspartner kommer att ha stor påverkan på utvecklingsklinikens verksamhet.

”I november kommer vi att arrangera en workshop för regionens Life Science-företag. Då får vi möjlighet att visa upp kliniken och berätta om verksamheten”, berättar Jan.

Allmäntandvård i en unik miljö

”Personalen här arbetar med allmäntandvård men kommer också att ställas inför många spännande utmaningar. Vi arbetar bl a i behandlingsrum är som är utrustade med högmoderna utrustningar av många olika fabrikat som också ska användas för tester i de olika utvecklingsprojekten. Självfallet kommer personalen och våra patienter också att vara engagerade i de olika kliniska testerna,” berättar Carina Bissmarck-Lindberg.

 

Äldretandvård och kvalitetsarbete viktiga områden 

Dental24 frågar Jan hur urvalet av utvecklingsprojekt sker och vilken typ av projekt som han tror kommer att vara de viktigaste under de närmaste åren?

”Två viktiga områden för Folktandvården Västra Götaland de närmsta åren är dels hur vi kan säkerställa att även våra sköra äldre får fortsätta att vara just ”Frisk i munnen hela livet”, dels att fortsätta att utveckla och bedriva ett strukturerat kvalitetsarbete av den tandvård som vi erbjuder våra invånare i Västra Götaland.

”Vad gäller specifika projekt för utvecklingsprojekt är egentligen kriteriet att de ska ligga i linje med Folktandvårdens vision och strategi, så det kan vara stort som smått. Men vi utvärderat kontinuerligt förslag och förfrågningar som kommer in till utvecklingskliniken,” svarar Jan Edlund.

Avslutningsvis framhåller Jan att han har ”världens roligaste jobb” och själv framstår han som en perfekt ambassadör för den nya utvecklingskliniken. Han har en bred erfarenhet från olika befattningen inom både tandvården och läkemedelsindustrin. Vid sidan av sin projektledarroll i Kvillebäcken är han också klinikchef på Folktandvården Kortedala.

Ansvariga vid Kvillekliniken

Tandläkare Jan Edlund, projektledare för Utvecklingskliniken Ftv Kvillebäcken

Tandläkare Jan Edlund, projektledare för Utvecklingskliniken Ftv Kvillebäcken

Tandläkare Carina Bissmarck Lindberg, klinikchef för Folktandvårdskliniken Kvillebäcken

Tandläkare Carina Bissmarck Lindberg, klinikchef för Folktandvårdskliniken Kvillebäcken

Skribent Denta24
gunilla@ekholtz.se
0766-452919