Uppsökande tandvård når inte patienterna

Webb tv

Bara 40 procent av de äldre, sjuka och funktionshindrade i Halland som i år anmält att de vill ha uppsökande tandvård har fått det. Så har det blivit sedan ett privat tandvårdsföretag vann upphandlingen och vid vid årsskiftet tog över den uppsökande tandvården i länet.

Titta på inslaget i Play TV:

Fram till augusti i år hade 3500 halläningar via sin hemtjänst och sina särskilda boenden begärt att få besök av tandhygenist för bland annat besiktning av tandhälsan. Men förra veckan visade det sig att det bara är fyra av tio av dessa som fått hjälp med tänderna.

Fram till årsskiftet var det folktandvården som skötte den uppsökande tandvården. De kunde inte konkurrera med det privata
Oral Cares prisnivå när en upphandling gjordes för ett år sedan. Men Oral Care har alltså bara lyckats hitta 40 procent av patienterna.

Källa: SVT