Utdragen mjölkhörntand ökar chansen att den permanenta växer ut själv

Forskning och studier/artiklar

Forskning: Hos en del barn växer den permanenta hörntanden inte ut som den ska. Men om tandläkaren tar bort mjölkhörntanden vid rätt tidpunkt nära fördubblas chansen att hörntanden växer ut, och en långdragen behandling kan undvikas. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Den permanenta hörntanden kommer oftast fram när barnen är i tioårsåldern. Men för nästan 2 000 barn varje år växer tanden inte fram utan stannar kvar i gommen, något som tandläkare kallar att tanden är retinerad. Ofta brukar tandläkaren då dra ut mjölkhörntanden och vänta ett år för att se om den permanenta tanden bryter ut. Om den inte gör det krävs operation och därefter tandställning. Hörntand

– Denna behandling blir som regel både omfattande och dyr, och tar lång tid. En tidig och enkel förebyggande behandling är därför att föredra både ur ett hälsoekonomiskt perspektiv men också för att minska risken för skador på de permanenta framtändernas rötter, säger Julia Naoumova, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I studien deltog nästan 70 barn med retinerade hörntänder, där hälften av dem fick mjölkhörntanden borttagen. För barnen som fick mjölktanden utdragen kom den permanenta tanden fram betydligt oftare än i den andra gruppen, 69 procent jämfört med 39 procent.

– Detta är ett vetenskapligt facit på att borttagning av mjölkhörntanden är en effektiv förebyggande behandling utom i de allra svåraste fallen, säger Julia Naoumova.

I sin avhandling har Julia Naoumova också utvecklat och utvärderat en ny mätmetod med 3D-röntgen, som visat sig vara en bra metod för att avgöra i vilka fall mjölkhörntanden bör tas bort.

Julia_Naoumova

 Julia Naoumova

Barnen som fick sina hörntänder borttagna fick också svara på frågor om hur de upplevde ingreppet. Överlag tyckte barnen att injektionen med lokalbedövning var mer smärtsam än själva borttagandet. Trots att de flesta inte tyckte att själva ingreppet gjorde så ont behövde nästan hälften ta smärtlindrande läkemedel första kvällen efter att tanden dragits ut.

Avhandlingen Interceptive treatment of palatally displaced canines försvaras vid en disputation den 11 november.

Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet