Viktigt med munhälsa och tandvård för dementa

Tandhygienist

Dental24: Flexibilitet, god tidsmarginal och gott bemötande anpassat till patientens diagnos var några av tandhygienist Karin Altersveds värdefulla råd på Alzheimerdagen i Lidköping.

 

”Det är viktigt och i många fall helt avgörande för rehabiliteringen att en dement person behåller tandvårdskontakten”, säger Karin Altersved, tandhygienist på Centrum för Äldretandvård, CÄT, vid Folktandvården Västra Götaland.

 

CÄT arbetar för att sprida kunskap om äldre och äldres munhälsa och tandvård. Antalet äldre som får diagnosen demens ökar och tandvården behöver lägga allt större vikt vid denna patientgrupp.

Bild Karin

Tandhygienist Karin Altersved

En folksjukdom som blir vanligare

Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demenssjukdom.
De allra flesta är äldre, demens är sällsynt före medelåldern.
Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad.
Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 160 000 personer,
en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal.

År 2025 beräknas 180 000 personer ha en demenssjukdom, 2050 kan så många
som 240 000 vara drabbade – om dagens befolkningsprognoser slår in och inget
botemedel utvecklats till dess.

Källa: Svenskt Demenscentrum

 

Information om sjukdomstillståndet på ett tidigt stadium

”För denna patientgrupp är det viktigt med förebyggande insatser och extra stödbehandling, men framförallt att tandvårdpersonalen blir informerade om sjukdomsproblemet på ett tidigt stadium. Då kan en odontologisk riskbedömning göras och tandvårdens arbetssätt anpassas till individens behov”, framhåller Karin Altersved och fortsätter:

”För varje patient ska det finnas ett mål för behandlingen, en behandlingsstrategi och en terapiplan. Bemötandet är en viktig del i behandlingen och detta kräver att tandvårdpersonalen har kunskaper om de olika demenssjukdomarna. Vi måste lägga stor vikt vid flexibilitet, god tidsmarginal och kunskaper om att bemöta dementa utifrån deras olika diagnoser.”

 

/Dental24