Vilka är de effektivaste ilningshämmande ämnena i tandkräm?

Forskning och studier/artiklar

VETENSKAP: Forskare har undersökt vilka ämnen som har signifikanta ilningshämmande effekter i tandkräm. Det kan alltså löna sig att se efter om de vanligaste tandkrämerna på marknaden verkligen innehåller de mest effektiva substanserna.

Författarna bakom studien ”Desensitizing toothpaste versus placebo for dentin hypersensitivity: a systematic review and meta-analysis” har studerat de ämnen som vanligen förekommer i ilningshämmande tandkrämer och jämfört effekterna med placebo. Följande ämnen ingick i undersökningen:

Ämnen med signifikant ilningshämmande effekt
Effektskillnad mellan
tandkräm och placebo

Potassium
– kaliuminnehållande tandkräm
 -1,3
Stannous fluoride – tennfluoridinnehållande tandkräm  -1,4
Potassium and stannous fluoride
kalium- och tennfluoridinnehållande tandkräm
 -2,5
Calcium sodium phosphosilicate – kalcium-natrium-fosfo-silikatinnehållande tandkräm  -2,4
Arginine – arginininnehållande tandkräm  -3,2
Ämne utan signifikant ilningshämmande effekt
Effektskillnad mellan
tandkräm och placebo
Strontium – strontiuminnehållande tandkräm  -0,0

 

 

Artikel:

Desensitizing toothpaste versus placebo for dentin hypersensitivity: a systematic review and meta-analysis

Journal of Clinical Periodontology 2015; 42: 131–141. doi: 10.1111/jcpe.12347.