Webb radio: Tandvårdspengar fördelas bättre

Audio/Web radio

Tandhälsan hos barn varierar kraftigt beroende på vilket område i Halland man bor i. För att bättre kunna hjälpa de barn som bor i utsatta områden har Folktandvården därför börjat omfördela tandvårdspengarna.

Tidigare fördelades pengarna för barntandvården efter hur det såg ut i respektive kommun i Halland. Men eftersom skillnaderna inom kommunen är så pass stora, så fördelas pengarna nu istället efter område.

– Man fördelar det mer efter hur det ser ut socioekonomiskt i varje församling, säger Gunilla Swanholm som är chef för Folktandvården i Halland.

Man har nämligen sett att tandhälsan bland barn ofta är betydligt sämre i områden där till exempel arbetslösheten är hög. Det kan handla om barn som börjar få hål i tänderna redan när de är ett år gamla, eller som måste dra ut mjölktänder för att de har fått karies, berättar Swanholm.

Samtidigt som man har omfördelat pengar så har man också infört tydligare riktlinjer för att bättre och tidigare kunna hjälpa de barn som löper stor risk att få tandproblem.

– Framför allt så har man en tydligare modell. Dels för att se så att vi får de vi vill för de pengar vi omfördelar, men också för att de barn som har ett stort behandlingsbehov verkligen får den förebyggande vård och behandling som  de behöver.

 

Astrid Adelgren

Källa: SR