Webb TV: Mindre tandvård för Jönköpings läns barn

Webb tv

Barn och ungdomar upp till 19 år i Jönköpings län kan bli kallade mer sällan till Folktandvården. I ett nytt tandvårdsprogram ska det göras färre kontroller av friska barn, för att lägga mer resurser på de med dålig tandhälsa.

Se inslaget på TV4 Play ››