Webbradio: Tandvård i glesbygd

Audio/Web radio

Sveriges glesbygd har svårt att rekrytera tandläkare. Och med kommande pensionsavgångar väntas svårigheterna för tandvården i glesbygden bli ännu större. Henrik Weman studerar nionde terminen på Tandläkarhögskolan i Umeå. Och även om han kan tänka sig att arbeta i glesbygden en period så förstår han varför glesbygden inte lockar så många. Reporter Emil Tomassen.

 

Källa: SR P1 Studio Ett