Webbradio: Tandhygienister: Snålt av regeringen att inte förlänga utbildningen

Audio/Web radio

Utbildningen till tandhygienist behöver förlängas från två till tre år, anser tandhygienisterna själva. Ett viktigt argument är fler och mer komplicerade uppgifter, bland annat hanteringen av alla äldre, med egna tänder eller implantat och bryggor.

 

 

Lyssna på inslaget: ”Det är inget annat än en skandal”››

 

Regeringen tycker det räcker med två år. Det är alldeles för snålt säger Yvonne Nyblom, som är ordförande i Tandhygienisternas förening.

 

– Det är inget annat än en skandal. Det här är nånting som man har lyft från våra myndigheter. Socialstyrelsen och Högskoleverket tycker inte att två år är tillräckligt.

– Man kan inte hålla på och fylla på med arbetsuppgifter för en yrkeskår och sedan inte följa upp med utbildningen.

När det gäller de äldres munhälsa, så är just tandhygienisterna de som först möter de gamla i vården, de sköra och de sjuka äldre. Det är de som gör den första bedömningen, som kan ge den första hjälpen och slussa vidare till tandläkare.

– Sedan är det ju så att tandhygienisterna ska utbilda personalen på äldreboenden, för att de i vardagen ska kunna ta hand om och hjälpa de här individerna i sina boendemiljöer.

 

Saken ska avgöras i nästa vecka, när regeringen ska behandla den så kallade Behörighetsutredningen i socialutskottet. När regeringen säger nej till en treårig utbildning, tycker Yvonne Nyblom att regeringen visar dålig respekt för ett viktigt yrke.

– Det är ju inte så man bygger en profession, utan det är ju viktigt att man från samhällets sida är tydliga med att här krävs en viss kompetens.

 

Källa: SR