WebbTV: Stora förbättringar i Folktandvården

Webb tv

Varannan blekingebo är patient hos Folktandvården, som i flera år upplevt ett ekonomiskt stålbad som lett till långa köer. Men nu har tandvården börjat nyanställa personal igen, och dessutom har patientkön halverats.

Se inslaget i TV4 ››

 

Källa: TV4