”Det är M som skapat Ekerös bostadsbrist”

Moderaterna på Ekerö leder en av de mest homogena och välbärgade kommunerna i Sverige – ändå förstår man inte sitt eget ansvar för att bostadssituationen är som den är. M har konsekvent avstått från att detaljplanelägga mark för att tillfredsställa bostadsbehovet.