Det behövs barnmorskor, inte privatiseringar

I dag stänger privata BB Sophia till sist. Den förlossningskris som länge hotat hotar nu att blomma ut på allvar eftersom en rådvill landstingshöger visar fullständig ovilja att satsa konkret. Vad som krävs är omfattande satsningar på personal och resurser.