Det behövs en kultur mot korruption i kommunerna

 I våra kommuner byts fortsatt tjänster mot personliga förmåner och upphandlingar sköts inte alltid korrekt. Transparency International Sverige anser att det behövs en nationell plan mot korruption, och kommunerna bör ha en central roll givet deras betydelse i det offentliga åtagandet.