”Det går att förändra”

FalkenbergHur agerar man som ledare i en förändringsprocess för att nå bästa resultat? Hur navigerar man genom de olika faser som en förändringsresa innebär? Denna bok tar dig med på en förändringsresa i Falkenbergs kommun.

Nyheten ”Det går att förändra” dök först upp på Kvalitetsmagasinet.