Det livslånga lärandet måste in på arbetsplatserna

Sverige ligger i framkant när det gäller ny teknik och omställning. Vår starka position bygger bland annat på vår välfärdsmodell och parternas samverkan på arbetsmarknaden. Men en undersökning från Futurion och SOM-institutet visar att det saknas tillräcklig medvetenhet om vad som krävs för att Sverige ska kunna behålla sin position.