Det vänder för medtech-branschen

För första gången sedan finanskrisen går det nu framåt för den medicintekniska branschen.

Det vänder för medtech-branschen

För första gången sedan finanskrisen går det nu framåt för den medicintekniska branschen.