Detta händer fredagen 7 juli

Här är fredagens viktigaste hållpunkter.

Detta händer fredagen 7 juli

Här är fredagens viktigaste hållpunkter.