Detta händer måndag 3 juli

Här är måndagens viktigaste hållpunker.